Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler

Konut Kredisi Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler

Konut kredisi başvurusunda bulunan kişi sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Elbette bunun bir sebebi var. Bu sebeplerin en önemlileri kira ödemenin zorluğu ve ev sahibi olmanın birçok kişi için bir güvence niteliğinde olması. Garanti BBVA Mortgage'ın sağladığı ödeme kolaylığı ve mortgage konusundaki uzmanlığı ile ev sahibi olmak artık zor değil.

Konut kredisi kullanarak ev satın almak için izlemeniz gereken yollar ve konut kredisi başvurusu sürecinin tamamlanmasına ilişkin detaylar hakkında Garanti BBVA Mortgage, sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerinin yanındaki yerini alıyor. Konut kredisi başvurusu bir süreç olarak düşünüldüğünde, izlenecek rotanın ilk durağında konut kredisi için en uygun bankayı bulmak yer alıyor. Mortgage desteği sunan bir bankadan yararlanmak için öncelikle güven duymak, bütçe ve gelirinize uygun kredi ödeme planı oluşturulması gibi belli başlı kalemler üzerinde durarak birtakım değerlendirmeler ve karşılaştırmalarla sizin için en doğru kararı vermelisiniz. Garanti BBVA Mortgage, konut kredisindeki uzmanlığını, müşterilerine birkaç ana başlık üzerinden kanıtlıyor. Konut kredisi başvurusu talebiniz için Garanti BBVA Mortgage ile bilgi edinin, kredinizi seçin, hesaplayın ardından kolayca başvurun.

Konut kredisi başvurusu için gerekli evraklar ile birlikte başvuru süreci, kredi alınacak banka tarafından incelenir. Eğer kredi başvurunuz onaylandıysa banka tarafından ekspertiz süreci başlatılır ve evinizin değeri bulunarak, alabileceğiniz maksimum kredi tutarı hakkında bilgi verilir. Ekspertiz sürecinin ardından bankanın sunduğu kredi teklifini kabul etmeniz halinde, gerekli diğer evrakların imzalanması gerekir. Bu adımdaki en önemli nokta ise, gelirinize uygun ödeme planlarını seçmektir. Garanti BBVA'nın sunduğu ekonomik gelişmelerinize göre dönemsel olarak artan, azalan veya sabit kalan taksit ödemeli ödeme planlarını seçebilirsiniz. Son adım olarak, satın alacağınız evin tapu müdürlüğünden randevu almanız erekir. Bankanın görevlendireceği personel randevu saatinde tapu müdürlüğünde sizinle buluşur ve satış işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Siz de konut kredi başvurusu işlemleriniz için 444EVİM'i arayabilir, garanti.com.tr ya da garantimortgage.com üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir veya en yakın Garanti BBVA Şubesine uğrayabilirsiniz. Konut kredisi hesaplama aracı olarak kullanabileceğiniz Garanti BBVA Evimmatik uygulaması ile de konut kredisi başvurusu sürecinize dair tüm hesaplamaları tek bir tıkla gerçekleştirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat