Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Konut Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Konut kredisi için gerekli evraklardan faiz oranı hesaplamaya kadar varan birçok konuda oluşan soru işaretlerini minimum seviyeye indirmek adına, mortgage desteğini detaylı olarak araştırmak gerekmektedir. Siz de mortgage desteğinden yararlanmaya karar verdiyseniz ev sahibi olmanın, kirada oturmaya kıyasla daha avantajlı olduğunu artık biliyorsunuz demektir. Siz de kira ödemenin zorluğunu deneyimleyenlerden veya kirada oturmaya sıcak bakmayanlardansanız konut sahibi olmak için bir adım atabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, konut kredisi faizi ve bankaların ödeme planları hakkında detaylı bir bilgiye sahip olup hayalinizdeki eve kavuşmak olacak.

Garanti BBVA'nın sunduğu mortgage desteği ile ev sahibi olmak sadece hayallerde kalmıyor. Konut kredisi alma konusunda endişe duyan kişiler için özellikle ev sahibi olmanın kirada oturmaya kıyasla oldukça fazla tercih edildiğini söylemek doğru olacaktır. Sıklıkla yanlış anlaşılma yaratan bir konu olan "Konut kredisi almak için yüksek gelire sahip olmalıyım" algısını cevaplandırmak gerekirse, öncelikle bu düşüncenin gerçekçi olmadığını bilmek gerekmektedir. Garanti BBVA mortgage uzmanları'nın konut sahibi olmak isteyen müşterilerin bütçelerine uygun olarak hazırladıkları ödeme planları ile ev sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, bütçenize en uygun şekilde hazırlanan kredi ödeme planları ve sunulan konut kredisi ürünlerinin çeşitliliği sayesinde, konut kredisi faizlerinde en düşük oranları beklemek yerine, istediğiniz evi bulduğunuzda, o an oluşan aylık ödemeler bütçenize uygunsa satın alımı beklemeden gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken ise sadece konut kredisi için gerekli evrakları tamamlamak.

Konut kredisi için gerekli evraklar gelir tipinize göre değişkenlik göstermektedir. Fakat aşağıda belirtilen belgelerin de ürün bazında ve müşteri bazında değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

  • Maaşlı Çalışıyorsanız: Nüfus cüzdanı, tapu, devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi, opsiyonel olarak güncel bordro/gelir yazısı ve imza sirküleri.
  • Şahıs Firma Sahibi: Nüfus cüzdanı, tapu, vergi levhası, Gelir Vergisi Beyannamesi
  • Tüzel Firma Sahibi/Ortağı: Nüfus cüzdanı, tapu, firmaya ait Ticaret sicil gazetesi (Ortaklık yapısı teyidi), firmaya ait mali veriler (Güncel bilanço - gelir tablosu veya Kurumsal Vergi Beyannamesi), firmaya ait vergi levhası

Konut kredisi için gerekli evraklar arasında yer alan gelir belgesi, en önemli evraklardan biridir. Gelir belgesi, yalnızca mortgage başvurusu için değil tüm kredi başvurularında sunmanız gereken en önemli belgedir. Bu gelir, devlet tarafından kayıt altına alınmış olmalıdır. Elden alınan ve yasal geçerliliği olmayan gelirinizi ispatlamanız da mümkün olmayacağından ne yazık ki kredi almanız için yeterli olmayacaktır.

Konut kredisi için başvururken yalnızca ödeme durumunu bildiren evraklara değil, bizzat satın alınması düşünülen konutun değerlendirilebilmesi için tapu belgesinin de bankaya sunma zorunluluğu vardır.

Garanti BBVA, konut kredisi talebiniz için en uygun ödeme planı ve en hızlı desteği sizlere sunmaya hazır. Konut kredisi başvurunuzu size en yakın Garanti BBVA şubesinden, 444 3846(EVİM)'i arayarak ve sitemizdeki başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz. Konut kredisi için gereken evraklar tamamlandığında ön onay ve ekspertiz süreci ile birlikte hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi İçin Gerekli Evraklar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat