Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Nedir?

Konut Kredisi Nedir?

Konut kredisi nedir sorusu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarına, bu yazımızda ulaşabilirsiniz. Sorularınızın cevaplarının ardından Garanti BBVA Mortgage desteğine başvurabilir, akıllarda biriken tüm soru işaretlerine son verebilirsiniz.

"Konut kredisi nedir?" sorusu konut kredisi almak isteyen ancak, merak ettiği detaylara ulaşamayan kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Gündelik hayatta geçmiş zamanlara nazaran, kiraya göre çok daha fazla tercih edilen konut kredi desteği ile hayalinizdeki eve ulaşmak, bütçenizi zorlayacak bir kredi türü değildir. Konut kredisi, bir finansman desteğidir. Konut kredisi denildiğinde yüksek maliyetlerden söz edildiği için müşterilerin bu konuda çekince duyması oldukça normal. Ancak bu çekincelerin birçoğu, konut kredisi nedir sorusuna verilen yanlış yanıtlardan kaynaklanmaktır.

Konut kredisi nedir sorusu dâhilinde düşünülmesi gereken ilk konu kredi notudur. Kredi notu, konut kredisi şartları arasında en belirleyici unsurdur.  Kredi notu yeterliliği, bankalar tarafından detaylıca incelenen bir kriterdir ve kişilerin bu notu önceden sorgulamaları mümkün değildir. Kredi notu özetle; belgelenebilir net gelir, daha önce kullanılan krediler, kredi kartları ve bunların ödeme geçmişleridir. Ancak bilinmelidir ki, bankalar bu işlem için çok daha detaylı bir inceleme yapmaktadır. Kredi notunun belirlenmesinin ardından, konut kredisi nedir sorusu ile ilgili olarak en fazla merak edilen detay, kredi peşinat oranıdır. Yasal olarak, bankalar evin değerinin tamamını karşılamazlar. Evin ekspertiz değerinin yüzde yirmisi oranında peşinat tutarı, ev kredisi almak isteyen müşterinin ödemekle hükümlü olduğu bir konudur. Peşinat ödemesinden sonra evin değeri üzerinden kredi kullanım miktarınız ortaya çıkar ve bankanın sunduğu ödeme planları dahilinde kredi kullanımına başlayabilirsiniz. Bu konuda bankanın çeşitli ödeme seçenekleri sunmasına oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bütçenize ve aylık gelirinize en uygun ödeme planını seçmeniz, kredi ödemelerinizi çok daha kolay bir şekilde ödemenizi sağlayacaktır. Bu noktada banka araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan en önemlileri seçtiğiniz bankanın farklı kredi ödeme seçenekleri sunması ve konut kredisi faiz oranları olmalıdır.

Siz de konut kredisi nedir sorusu hakkında yaptığınız araştırmanın ardından, mortgage desteğine karar verdiyseniz, Garanti BBVA Mortgage yanınızda. Garanti BBVA Mortgage, sunduğu farklı ödeme seçenekleri ve müşteri odaklı kredi işlemleri sayesinde gönül rahatlığı ile kredi başvurusunda bulunmanız için siz değerli müşterilerini bekliyor. Konut kredisi başvurularınız için www.garantimortgage.com adresini veya size en yakın Garanti BBVA şubesini tercih edebilirsiniz. 

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Nedir?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat