Blog

Mortgage Blog

Konut Satış Değerini Belirleyen Unsurlar Nelerdir

Konut Satış Değerini Belirleyen Unsurlar Nelerdir

Konut Satış Değerini Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

Yatırım veya oturma amaçlı ev satın almayı düşünen kişiler, tercih yapmadan önce binanın konumundan, ulaşım imkânlarına; projeyi gerçekleştiren firma bilgisinden, dairenin sosyal olanaklarına kadar birçok konuyu derinlemesine araştırmalıdır. Almayı düşündüğünüz konutun gerçek değerini belirleyen bu faktörler hayati önem taşımaktadır.

İşte, bir evin satış değerini belirleyen birbirinden önemli unsurlar!

Konum

Satın almayı düşündüğünüz evin merkezi bir konumda bulunması; okul, sağlık kuruluşu, alışveriş merkezi ve toplu ulaşım araçlarına yakın olması evin satış değerini artıracaktır. Bunun dışında dairenin bulunduğu ilçe ve mahallenin sakin olup olmaması da konut satış değerine doğrudan etki etmektedir.

Fiziksel Özellikler

Alacağınız evin fiziksel bazı özellikleri gayrimenkulün satış değerini belirleyen unsurlardandır. Binanın yaşı, cephesi, büyüklüğü, dairenin bulunduğu kat, oda, banyo ve balkon sayısı, ısıtma imkânları, mantolama durumu, asansör olup olmaması, güneş ışığından faydalanma durumu, deprem yönetmeliğine uygunluğu ve manzara gibi unsurlar bir evin satış değerini doğrudan etkiler.

Ayrıca alınacak evin bazı yasal prosedürlerinin de eksiksiz olması konutun satış değerini etkiler.

Örneğin; evin tapusunda kat irtifakının olması evin satış değerine pozitif bir katkı sağlamaktadır. Kat irtifakı, inşaatı yapılacak veya yapılmakta olan arsa üzerinde almayı düşündüğünüz dairenin hissesine düşen arsa tapusu demektir. Konut kredisi kullanarak ev satın almayı düşünüyorsanız kat irtifakının mutlaka olması gerekmektedir.

Sosyal Olanaklar

Satın almayı düşündüğünüz evin sosyal tesis, çocuk parkı, spor salonu, havuz ve otopark gibi imkânlarının olup olmaması da konut fiyatının belirlenmesinde önemli rol oynar.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Satış Değerini Belirleyen Unsurlar Nelerdir
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat