Blog

Mortgage Blog

Kredi Notunuzu Yükseltmenizi Sağlayacak Öneriler

Kredi Notunuzu Yükseltmenizi Sağlayacak Öneriler

Bankalarla olan ilişkilerinizi belirleyecek, hayatınızla ilgili atacağınız adımlarda size yön verecek olan kredi notunuz, bankalardaki geçmiş hareket ve kayıtlarınızla ortaya çıkar. Bu not, alacağınız kredilerin onaylanma sürecinde önemli bir rol oynar ve kredi başvurularınızın sonucunu belirler. Birçok farklı etmene göre değişiklik gösteren kredi notunuzu yüksek tutmak veya olduğundan daha yüksek bir hale getirmek için yapabileceklerinizi anlattık. Bu sayede konut kredisine başvururken yüksek bir kredi notuna sahip olduğunuza ve kredi talebinize onay alacağınıza emin olabilirsiniz.

Kullanmadığınız Hesapları Kapatın

Kullanmadığınız hesaplar, düzensiz bir banka duruşunuz olduğunu gösterir. Ayrıca kapatmadığınız ve ilgilenmediğiniz hesaplarda beklenmedik borçlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle kullanmadığınız tüm banka hesaplarını kapatmanızda fayda var. Böylece beklenmedik bir yerden gelecek borçlarla kredi notunuzu düşürme ihtimalini ortadan kaldırırsınız.

Yalnızca Asgari Borç Tutarını Ödemeyin

Kredi kartı borcunuza karşılık yalnızca asgari tutarı ödüyorsanız kredi notunuz her geçen gün azalıyor demektir. Ayrıca yalnızca asgari tutarı ödemek, en yüksek faize maruz kalmanıza da neden olur. Bu yüzden o ay ödemeniz gereken borç tutarının daha altında bir ödeme yapmamalısınız. Hem de sürekli ödemenize rağmen bir türlü bitmeyen bir borç sahibi olmak, oldukça can sıkıcı ve yorucu bir süreç demektir. Kredi notunuzu yükseltecek en önemli etmenlerin başında, kredi kartı borcunuzun aylık borcunun tamamını yatırmak gelir. Böylece düzenli bir ödeme alışkanlığına sahip olduğunuz kanıtlanacaktır.

Tüm Borçlarınızdan Kurtulun

Sadece kredi notunuzu yükseltmek için değil, kredi başvurusu sırasında daha rahat bir ödeme seçeneği belirleyip kredi taksitlerini daha kolay ödemek için de önemli bir adımdır. Yeni ve büyük bir borca girmeden önce diğer borçlarınızdan kurtulmanız çok daha rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır.

Bankanızla Çalışın

Birçok işleminizi bankalar üzerinden halletmeniz, kredi notunuzun yükselmesinde etkili olacaktır. Faturalarınızı otomatik ödemeye almak, diğer tüm ödeme ve hesap takiplerinizi tek bir banka ile yürütmek gibi alışkanlıklar, bankalardaki kredi notunuzu yükseltecek ve kredi alabilecek konuma gelmenizi sağlayacaktır. 

Kredi Kartı Limitinizi Dikkatli Belirleyin

Bütçenizi aşan bir kredi kartı limiti belirlemek yerine, ödeyebileceğiniz tutarlardaki kredi kartlarını kullanmaya özen gösterin. Ayrıca birden fazla kredi kartı kullanmaktan kaçının. Düşük limitte bir kredi kartı kullanıp düzenli ödeyerek limitini arttırma hakkı kazanmak, kredi notunuzu yükseltme konusunda hızlı ve olumlu etkide bulunacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kredi Notunuzu Yükseltmenizi Sağlayacak Öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat