Blog

Mortgage Blog

Küçükesat'ta Yaşam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Küçükesat'ta Yaşam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kendine özgü havası ve eski mimari yapılarıyla şık ve geniş evleri ile Küçükesat Ankara'nın en popüler ve sevilen semtlerinden biridir. Yatırım amaçlı bir ev almak için konut kredisine başvuruyorsanız Ankara'da Küçükesat'ı değerlendirmenizde fayda var. Çünkü sakin görünen bu semte yaklaştığınız zaman sizi bekleyen birçok güzelliğin olduğunu göreceksiniz. Sessiz ve sakin sokakları, genç nüfusun hareketlendirdiği caddelere çıkan Küçükesat'ta hayat hem hareketli hem de huzurlu geçiyor.

Ulaşım ve Trafik

Küçükesat'ta ulaşım, Ankara'nın en merkezi noktalarından biri olduğu için oldukça kolaydır. Tunalı Hilmi Caddesi'nin popülerliği nedeniyle trafik sık sık yoğunlaşsa da korkmanıza gerek yok. Çünkü Küçükesat trafiği uzun saatler boyunca tıkalı kalmaz. Yani yoğunlaşsa da kilitlenmeyen, akan bir trafiği olduğunu söyleyebiliriz.

Küçükesat ve Çevresinde Yaşam

Ankara'da birçok yer birbirine yakın sayılır. Küçükesat için de bu birbirine yakın semtlerin merkezinde yer aldığını söylemek yanlış olmaz. Konumu dışında sunduğu sosyal aktivite ve imkânlarla da yaşamaya uygun  bir semttir. Tunalı Hilmi, Bestekar, Nene Hatun ve Bülbüldere gibi yoğun caddelere yakınlığı ve özellikle de Kızılay'a yürüme mesafesinde oluşu, Küçükesat'ı hareketli ve merkezi bir semt yapıyor. Okul, hastane gibi seçeneklere kolaylıkla ulaşmanın mümkün olduğu Küçükesat'ta ayrıca en Ankara'nın meşhur lokantalarında yemek yiyebilir, hareketli caddelerinde yürüyüşler yapabilirsiniz.

Kuğulu Park

Kavaklıdere Mahallesi'nin uzun yıllardan beri aileler, çocuklar ve de gençler tarafından en sevilen yeri Kuğulu Park'tır. Kuğulara simit veren çocuklar gündüz parkın neşesi olurken akşama doğru her yaştan insanın sohbet ettiği park, doğa ile iç içe ve hem merkezi hem de huzurlu olmayı başarabilen özel bir alan. Tarihi değeri ve barındırdığı 24 farklı kuş türü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sit alanı ilan edilmiş durumda. Kuğulu Park, yorgunluğunuzu üzerinizden atmak ve çocuklarla açık havada aktiviteler yapmak için harika bir seçenek. Eve dönerken de sokak satıcılarının lezzetlerinden tadarak hem kendinizi hem de çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Küçükesat'ta Yaşam Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat