Blog

Mortgage Blog

Para Biriktirmenin Altın Kuralları

Para Biriktirmenin Altın Kuralları

Hayatınızı ve geleceğinizi güvence altına almanın en kolay yolu, düzenli bir şekilde para biriktirebilmektir. Eğer hayatınızın merkezine tasarruf ve dikkatli para harcama gibi konuları yerleştirebiliyorsanız; para biriktirmeye de hazırsınız demektir. İşte para biriktirebilmek için uymanız gereken 4 önemli kural:

Hedefler

Birikim yapmak için mutlaka bir hedefiniz olmalı. Ancak hedef denildiği zaman aklınıza çok büyük yatırımlar veya büyük borçlar gelmesin. Bir ayakkabıyı bile hedef haline getirerek birikim yapabilirsiniz. Birikim yaparak aldığınız şeyler, para biriktirme konusunda sizi daha çok motive eder.

Giderler

Aylık giderlerinizi takip etmelisiniz. Hem gelirlerinizi hem de en küçük detayına kadar giderlerinizi yazmanız, birikim yapma konusunda daha bilinçli hareket etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca giderlerinizi yazdığınız zaman tasarruflu bir yaşam için neler yapmanız gerektiğini daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Uzun Vadeli Bütçeler

Bütçelerinizi aylık veya haftalık yapıyorsanız birikim yapma beceriniz de daha düşük bir oranda ilerleyecek demektir. Bütçenizi ne kadar kısa planlarsanız, ondan vazgeçme süreniz o kadar kısalır. Yıllık bir bütçe yapıp yıl boyunca bu hedefin peşinden gittiğiniz zaman tasarruf ettiğinizi ve birikim yaptığınızı fark edeceksiniz.

Ev Masrafları

Ev harcamaları para yönetiminin en önemli kalemlerinin başında geliyor. En kolay takip edebileceğiniz harcamalarınız ev masraflarınız. Bu masraflarla başlayarak hem kendinize bir plan oluşturabilir, hem de bu planı oluşturan birikim anlayışınızı diğer harcamalarınızda da uygulayabilirsiniz.

Biriktireceğiniz Tutar

Birikim kararı aldığınız zaman  ne kadar para biriktireceğinize de karar vermelisiniz. Bu miktara karar verirken de bütçenizi, gelirlerinizi ve giderlerinizi iyice düşünmelisiniz. Sizin için yüksek olan bir miktarı biriktirmek için başlarsanız; zorlanabilirsiniz. Çok düşük bir miktarı hedeflerseniz de kendinize duyduğunuz güven, ya da biriken toplam tutar kısa sürede bu tutumu bozmanıza neden olacaktır. Biriktirmek için hedeflediğiniz rakamın çok az ya da çok fazla olmamasına dikkat etmek; size fayda sağlar.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Para Biriktirmenin Altın Kuralları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat