Blog

Mortgage Blog

Para Yönetiminde Yapılan Hatalar

Para Yönetiminde Yapılan Hatalar

Kazanmak için saatlerinizi harcadığınız paranın yönetimi konusundaki tutumunuz, yatırımlarınızın oranını ve başarısını da belirliyor. Bu nedenle ev kredisi başvurusu yapmadan önce kendinizi para yönetimi konusunda sınamanızda fayda var. Birikim kapasitenizin ve para yönetimindeki becerilerinizin, alacağınız evin miktarından yaşam şartlarınıza kadar etkileri bulunuyor. Kazanmak için zaman ve emek harcadığınız parayı yönetme konusunda aşağıdaki hatalardan uzak durduğunuz sürece, geleceğinizi daha rahat planlayabilirsiniz.

Kısa dönemli bütçeler

Öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bütçesini aylık planlayanların hata oranı %40 olurken yıllık bütçe yapanlarda bu rakamın %3 olduğu ortaya koyuluyor. Bu durumda kısa dönemli bütçe planlamalarında yanılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. En iyisi siz yıllık bütçe yapın ve ona uymaya çalışın.

Birikim yapmamak

Para yönetiminde en hayati hatalardan biri de birikim yapmamaktır. Birikim yapamıyorsanız yatırım yapmanız da neredeyse imkansızdır. Birikim yapmak herhangi bir zamanda gerçekleşebilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmanızı ve problemleri çözmenizi de sağlar. Hayatla mücadelenizde size destek olacak ve rahat gelecek hayallerinize yardımcı olacak birikim, mutlaka kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan.

Çok fazla ya da çok az borçlanmak

Her borç kötü değildir. Çok az borçlanmak da çok borçlanmak kadar zararlı olabilir. İş görüşmesi için gerekli yeni kıyafetler ya da kariyerinize destek olacak eğitimler gibi alacağınız borçlar, hayatınızı daha iyi bir boyuta getirmeniz için çoğu zaman gereklidir. Bu yüzden para yönetimini, para harcama korkusuyla karıştırmayın. Özellikle kariyer harcamalarınızda elinizi fazla sıkı tutmamaya özen gösterin.

Ev masraflarında gereksiz harcama

Finansal anlamda gelişim göstermek için para biriktirmek şart. Ev harcamaları bazen para biriktirmenin önüne geçebiliyor. Mutfak harcamaları veya günlük alışverişlerin fazla boyutlara ulaşmaması için onu da planlayarak harcamanızda fayda var. Ev harcamalarına yardımcı olması için bir ev kumbarası oluşturmaktan da iyi bir yol olarak değerlendirilebilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Para Yönetiminde Yapılan Hatalar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat