Blog

Mortgage Blog

Salon Aydınlatma Fikirleri

Salon Aydınlatma Fikirleri

Aydınlatma düzeni kurarken alacağınız kararların salonunuzu hem güzelleştirmesi hem de daha kullanışlı hale getirmesini hedeflerseniz daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Mesela salonunuzda misafir ağırlarken aydınlık bir ortama, film izlerken ise daha loş bir ortama ihtiyaç duyarsınız. Bu yüzden farklı durumlarda kullanabileceğiniz son dönemin trend aydınlatma fikirlerini anlattık.

Grup Halinde Sarkıt Lambalar

2016 yılının neredeyse tüm dekorasyon dergilerinde kendine yer bulan grup halindeki sarkıt lambalar, salonunuza hem çağdaş dekorasyonu getiriyor hem de aydınlatma konusunda oldukça etkili. Sarkıt lambaları salonun genel aydınlatması olarak kullanabilirsiniz.

Tek Bir Avize İle Yetinmeyin

Salonunuzu farklı aydınlatma seçenekleriyle kullanabilecek şekilde düşünmelisiniz. Bazen kitap okumanız için bir ışık yeterli olurken, bazen de ailece daha geniş bir alanda oturup; sohbet edeceğiniz bir ışığa ihtiyaç vardır.. Bu yüzden avizeyle birlikte bir lambader kullanabilirsiniz. Hatta spot ışıkları da salonunuzdaki bazı bölgeleri daha aydınlık hale getirmek istiyorsanız oldukça kullanışlı bir seçenek olarak işinize yarayabilir.

Ferahlık Yaratın

Salon aydınlatması planlarken ferahlığı ön planda tutmalısınız. Salonunuzu daha geniş gösterecek ve aydınlık bir hava katacak aydınlatma fikirlerinin başında, köşelere koyabileceğiniz ayaklı lambaderler geliyor. Çeşitli başlıklarla tarzınıza uyumlu hale getirebileceğiniz köşe lambaları, kaliteli bir salon dekorasyonuna sahip olmanızı sağlayacak.

Ahşap Avizeler

Gittikçe yükselen ahşap modası, evlerde aydınlatma seçeneklerine kadar yerleşti. Şamdan yapılı kale avizeleri de böylece salonlarda yerini aldı. Eğer retro bir tarzı benimsediyseniz bu kale tipi ahşap aydınlatma seçenekleri, tarzınızı yansıtmak için harika bir seçenek olacaktır. Fakat bu avizelerin aydınlatma açısından yeterli olmayacağını unutmayın. Bu tarz avizelerle birlikte, yerden aydınlatma seçenekleriyle de daha fazla ışığa sahip olabilirsiniz.

Terrarium Aydınlatma

Son dönemde birçok insan evinde terrarium'lara yer veriyor. Cam fanusların içinde bitki ve süslerle bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve “dekorasyonda canlı aksesuar” kavramının karşılığı olan terrarium'ların içine bir de ampul yerleştirirseniz dekorasyonda yeni bir trende katılmış olursunuz. Hem bitkilerle doğal bir ortam yaratırsınız hem de aydınlatma için oldukça orijinal bir aksesuara sahip olursunuz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Salon Aydınlatma Fikirleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat