Blog

Mortgage Blog

Satın Almak Mı, Kiralamak Mı? Neden Ev Sahibi Olmalıyım?

Satın Almak Mı, Kiralamak Mı? Neden Ev Sahibi Olmalıyım?

Satın almak mı, kiralamak mı? Hayatınızda önemli yer tutacak bu karar, zor bir süreci temsil ediyor. Özellikle kira ödemekten sıkılmış ve yeni evlenecek çiftlerin hayallerini süsleyen ev almak, günümüz koşullarında artık daha kolay.. Artık mortgage seçenekleriyle, bütçenize ve gelir akışınıza uygun şekilde ödeme yaparak; kira öder gibi ev sahibi olabiliyorsunuz.

Kirayı uzun vadeli kazanca çevirebilirsiniz

Ev kiralamak; kısa vadede daha az maliyetli olduğu için, daha cazip görünebilir. Ancak; uzun vadede bütçenizde yaratacağı olumsuzluklar; seyahat, eğitim gibi fırsatları ertelemenize sebep olabilir.

Satın almak ise, uzun vadede getirisi yüksek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Her ay kira ödemesi için ayrılan bütçenizle mortgage ödemesi yapmak; sizi kira ödeme yükünden kurtaracak ve kendi evinize sahip olmanın mutluluğunu yaşatacak.

Ev taşımaktan kurtulmak mümkün
Acil ihtiyaçlarınıza göre ev değiştirmek çok mantıklı gelebilir. Ancak sürekli ev aramak, eşya taşımak ve tüm fatura işlemlerini her seferinde en baştan düzenlemek; sizin için büyük bir zaman kaybına sebep olacaktır. Ancak; ihtiyaçlarınıza göre en baştan size en uygun olarak belirlediğiniz evi satın almak sizi tüm bu kayıplardan tek seferde kurtaracaktır.

Evinizi istediğiniz gibi kullanın

Kiracıların güçlük yaşadıkları bir diğer konu ise yaşadıkları evi istedikleri gibi dekore edememeleridirkuşkusuz.. Duvara asmak istediğiniz bir tablonun dahi, ev sahipleri açısından sorun teşkil edebilir.Ev sahibi olduğunuzda ise kendi zevk ve beğenilerinize göre evinizi dekore edebilir, evinizde özgürce değişiklikler yapabilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Yatırım planınızı ev satın alarak değerlendirebilirsiniz

Kira ödemeleriniz devam ederken bir yandan da birikim yapmaya çalışmak bütçenizi zorlayabilir ve hayata dair yaptığınız planlardan vazgeçmenize sebep olabilir. Ancak halihazırda bulunan birikiminizi mortgage için kullandığınızda, ödemelerinizi bütçenize göre ayarlamak ve planladığınız mortgage kredi ödemenizi gerçekleştirmek sizin için yatırım seçeneği olacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Satın Almak Mı, Kiralamak Mı? Neden Ev Sahibi Olmalıyım?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat