Blog

Mortgage Blog

Soğuk Havalarda Ev Isıtmada Tasarruf Etmek İçin Tavsiyeler!

Soğuk Havalarda Ev Isıtmada Tasarruf Etmek İçin Tavsiyeler!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, günümüzde bir çok alternatif ısıtma yöntemleri kullanılmakta ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Mesala, eskiden ısıtmanın sobayla yapıldığı bir evde, sadece sobanın bulunduğu odanın ısınması, gece ateşin söndürülme zorunluluğu ve sabahları evin soğuk olması bile alternatif ısıtma yöntemlerinin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını özetlemektedir.

Özellikle kış aylarında, evlerin ısıtılması en büyük ihtiyaçlarımızdan biri. Evin yalıtımı, ısıtma yöntemleri ve evin büyüklüğü, ısınmayı etkileyen başlıca unsurlar arasında sayabiliriz.

Günümüzde çoğunlukla doğal gaz ya da elektrik kullanarak ısıtma yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Isıtmanızda doğal gaz sitemini tercih etmeniz ekonomik açıdan daha iyi olacaktır. Elektrik sobası kullanmak, günümüzde tercih edilebilir bir seçim olsa da, ekonomik açıdan doğal gaz kadar avantajlı değildir.  Klima ile ısınmak ise, çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır; çünkü klima ile ısınma yöntemi, klimanın sadece bulunduğu odanın sıcak olmasını sağlayacaktır. Böylece enerji üretimi fazla olurken; sağladığı fayda ise yeterli olmayacaktır.

Eğer çok katlı apartmanda bir dairede oturacaksanız, maksimum seviyede ısınma için zemin kat ve en üst katlardan ev seçmemeye özen göstermelisiniz. En alt kattaki evler kolay ısınmazken, en üst kattaki evler ise, çatıdan gelen soğuk ve sıcağa fazlaca maruz kalır. Ara katlar, ısınma açısından daha kullanışlıdır.

Eğer en üst katta bir dairede oturuyorsanız, çatıda ısı izolasyonu bulunmasına özellikle dikkat etmelisiniz Bu şekilde ısı yalıtımı yapılarak;%50’ye varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Kendi alacağınız birkaç basit önlemle de, evinizin ısı yalıtımını güçlendirebilirsiniz. Kapı ve pencere kenarlarına, yapışkan bantlar çekerek, hava sızıntılarını engelleyebilirsiniz. Böylece, dışarıdaki soğuk hava eve girmemiş ve içerideki sıcak hava da dışarı çıkmamış olur.

Kalorifer peteklerinin arkalarına yerleştireceğiniz levhalar yardımıyla, radyatörlerden çıkan ısı, duvar yerine yansıtıcıya çarparak, tekrar odanın içine yönlenecektir. Böylece peteklere gelen ısıdan üst düzey de yararlanmış olursunuz.

Ayıca az kullanılan veya kullanılmayan odalarda petekleri kapatmak ya da evde olmadığınız süreler için kombinizi kapalı tutmak da, ısıtma harcamanızdan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Soğuk Havalarda Ev Isıtmada Tasarruf Etmek İçin Tavsiyeler!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat