Blog

Mortgage Blog

Tarabya Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tarabya Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İstanbul'un özel ve nezih semtlerinin başında gelen Tarabya, huzurun en net hissedilebildiği yaşam alanlarından biri. Sarıyer ilçesinde yer alan semt, adını terapi anlamına gelen Therapia'dan alıyor. Bu adı almasındaki etmen de kusursuz güzelliği ve sakinliği. Eski zamanlarda hastaları iyileşmeleri için Tarabya'ya götürürler, hastalar da buranın güzelliği ve havasıyla umut dolarmış. Günümüzde hala umutla buluşmak için harika bir yer. Sarıyer'in kusursuz manzaralarının merkezinde yer alan Tarabya'da yaşamak, İstanbul'da olmanın en güzel hallerinden biri.

Kuzey rüzgârlarının serinliği

Tarabya, denizden gelen kuzey rüzgârlarını karşılayan bir semt. Bu nedenle yaz aylarında her zaman serin rüzgârlarla rahatlama noktası olarak tercih ediliyor. Sahilinde yapacağınız yürüyüşler yaz sıcağından bunalmak bir yana, üşümenize bile neden olabilir. Kuzey rüzgarlarının getirdiği serinliğin yanı sıra Tarabya'nın havası da oldukça temiz. Sarıyer'in ormanlık alanlarının çok az bir kısmına sahip olmasına rağmen temiz havadan güzel bir şekilde faydalanıyor.

Marinası ve deniz kültürü

Tarabya'da bulunan marina birçok tekne ve yata ev sahipliği yapıyor. Boğaz manzarasına kattığı güzellik ise görebileceğiniz en iyi sahnelerden birini ortaya çıkarıyor. Bir marina bölgesi olarak Tarabya'da günün her saati her usulde taptaze ve leziz deniz ürünlerini yeme şansınız da var. İsterseniz manzaralı bir balık restoranda, isterseniz salaş bir balıkçıda, isterseniz de teknelerde lezzetli balıklardan tadabilirsiniz.

Mahalle kültürü ve eğlence mekânları

Sarıyer'in tüm ilçelerinde olduğu gibi Tarabya'da da mahalle kültürü hala çok canlı. Monopoly'de can yakan bir semt olsa da yaşamaya başladığınız zaman çok kolay anlaşabileceğiniz insanlar sunuyor. Komşuluğun ve mahalle kültürünün canlı kaldığı, saygılı ve kültürlü insanların bulunduğu semtte yaşarken hiçbir zaman gözünüz arkada kalmaz. Ayrıca bir sahil kasabası olarak huzur verdiği gibi şehrin en önemli eğlence mekânlarından bazılarına ev sahipliği yapmasıyla da eğlenceli bir yer. Tarabya'da yaşarken sıkılmanız neredeyse imkânsız.

Ulaşım

İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olmasına rağmen ulaşım konusunda pek fazla alternatife sahip değil Tarabya. Eğer bu semtte yaşama kararı alacaksanız işinizin veya çocuklarınızın okulunun yakın yerlerde olmasına dikkat etmenizde fayda var. Çünkü Tarabya sahil yolunda trafik sık sık kilitlenebiliyor ve ulaşım için sadece dolmuş, taksi veya otobüs tercih etmeniz gerekiyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Tarabya Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat