Blog

Mortgage Blog

Tatil Keyfini Gümüşlük'te Yaşamak İçin 7 Neden

Tatil Keyfini Gümüşlük'te Yaşamak İçin 7 Neden

İsmini güneş batarken denizin üzerinde oluşan gümüşi renkten alan Bodrum'un incisi Gümüşlük, denize sıfır balık restoranları, rakı ağaçları, yel değirmenleri ve denizin ortasından gecen tarihi yoluyla oldukça ünlü bir kasaba..

İşte tatilini büyük şehrin gürültüsünden uzakta, huzurlu bir ortamda geçirmek isteyenlerin Gümüşlük'ü tercih etmesi için 10 sebep !

1- Gümüşlük, harika manzaralarıyla olduğu kadar, şirin köyleriyle de oldukça meşhur. Doğal güzellikleriyle hayran olacağınız Dereköy'ü ziyaret edebilir ve temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz.

2- Karakaya'dan Gümüşlük'ü kuş bakışı görme keyfini yaşayabilir eski Bodrum mimarisinin izlerini taşıyan otantik taş evlerin arasında ufak bir tarih yolculuğuna çıkabilirsiniz.

3- Alternatif müzik seviyorsanız; her akşam birbirinden farklı müzisyenleri konuk eden Gümüşlük'ün pansiyonlarına gidebilirsiniz.

4- Yazar Latife Tekin'in kurduğu, sanat ve edebiyat sohbetlerinin tadına varabileceğiniz benzersiz bir ortam sunan Gümüşlük Akademisi'nde saatlerce sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz.

5- Uğramadan geçmemeniz gereken büyülü bir yerlerden biri de tarihi kilisesi, şarnıçları, çeşmeleri ve surlarıyla ünlü Mydnos Antik Kent.

6- Küçük bir balıkçı kasabası olarak bilinen Gümüşlük, tarihsel ve kültürel mirasa sahip Bodrum kasabalarının en güzellerinden biri. Kral Yolu üzerinde bulunan Gümüşlük Koyu'nun içindeki Tavşan Adası da görülmeye değer cennetten bir köşe...

7- Deniz manzaralı doğa yürüyüşü denince akla gelen Bayraklıtepe'nin Gümüşlük'te olduğunu biliyor muydunuz? Adaçayı kokuları eşliğinde yapacağınız bu eşsiz yürüyüş ile bedeninizi dinlendirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Tatil Keyfini Gümüşlük'te Yaşamak İçin 7 Neden
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat