Blog

Mortgage Blog

Tatildeyken Evinizin Güvenliği İçin Önemli Tavsiyeler!

Tatildeyken Evinizin Güvenliği İçin Önemli Tavsiyeler!

Eviniz; kendinizi en rahat hissettiğiniz kişisel alanınız. Yaşadığınız evi; kendiniz, aileniz ve eşyalarınız için güvende tutmak oldukça önemli. Siz tatildeyken, evinizden davetsiz misafirleri uzak tutmak amacıyla, bazı caydırıcı önlemler almanız gerekebilir.Bunları sizin için özetledik.

1- Pencere ve kapıları tekrar tekrar kontrol edin!

Sağlam bir kapı ve pencere, evi dış etkenlerden korumasının yanı sıra, hırsızlık olayları içinde büyük önem arz eder. Evden uzun bir süre uzak kalacağınız durumlarda, kapıların ve pencerelerin sağlam olduğunu bilmek sizi rahatlatacaktır.  Yaşadığınız yer müstakil bir ev veya apartman giriş katı ise, pencerelere parmaklık taktırarak tedbir alabilirsiniz.

2- Kamera ve Alarm Sistemi Kullanın!

Son yıllarda kentlerde yaşanan hırsızlık vakalarıyla ilgili alınan bir başka önlem ise, evin girişine kamera yerleştirmek ve bir alarm sistemi kurmaktır. Kamera sistemi ve alarmın birlikte kullanılması durumunda, evinizin güvenliğini garanti etmeniz mümkündür. Evinizin güvenliği için kamera sistemi kullanarak, siz evin içinde veya dışındayken, yabancı birinin evinize izinsiz bir girişte bulunması durumunda kapalı devre tv ve CC kamera sistemi ile evinizi izleyebilir ve bu sayede güvende olabilirsiniz. Özellikle müstakil bir eviniz var ise kamera ve alarm sistemi işinize yarayacaktır. Alarm sistemi uzun vadede size faydası olacak iyi bir yatırımdır. Kapı ve pencerelere yerleştireceğiniz alarm sistemi, biri evinizin pencere veya kapısını zorladığında ses çıkararak sizi uyaracaktır. Siz evden uzaktayken böyle bir durum yaşanırsa; güvenlik şirketi sizi arayarak, uyaracak ve hemen tedbir almanızı sağlayacaktır.

3- Evde Olmadığınız İzlenimi Vermeyin!

Bir dairenin uzun süredir kullanılmadığını nasıl anlarsınız? Söz konusu evin bahçesi bakımsız görünüyorsa, çiçekler kurumuş ve çöpler birikmişse, o evin uzun süredir kimse tarafında kullanılmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Sizin dışınızda, kötü niyetli kişilerin de bu gibi noktalara dikkat edebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Uzun bir müddet uzakta olacaksanız, evde olmadığınızın düşünülmemesi için birkaç önlem alabilirsiniz. Bu tedbirlerden ilki, siz yokken posta kutunuzda birikebileceğini düşündüğünüz broşür ve gazeteler ile ilgili. Bunun için, yola çıkmadan birkaç gün önce tüm aboneliklerinizi geçici süreyle iptal edebilirsiniz. Bahçenizin bakımsız kalmaması için ise, haftanın belirli günleri için bir tanıdığınızdan yardım isteyebilirsiniz.

4- Değerli Eşyalarınızı Koruyun!

Kullanabileceğiniz kamera ve alarm sistemi gibi teknolojik yöntemler ile evimizi ne kadar koruma altına alırsak aalalım, hırsızlık olaylarını yüzde yüz engelleyemeyebiliriz. Bunun dışında, eski usul bir önlem olsa da her daim işe yarayan başka bir yöntem, değerli eşyalarınızı saklamak. Özellikle uzun bir süre seyahatte olacaksanız, mücevher gibi ederi yüksek kişisel eşyalarınızı bir banka kasasında saklamak iyi bir fikir olabilir. Böylece uzun yolculuklara çıktığınızda aklınız evde kalmaz ve tatilinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Tatildeyken Evinizin Güvenliği İçin Önemli Tavsiyeler!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat