Blog

Mortgage Blog

Uygun Konut Kredisi Hesaplama

Uygun Konut Kredisi Hesaplama

Yüksek ev fiyatlarının göz korkutup, cep yakacağı düşünülse de artık konut kredileri birçok kişinin bu konudaki kurtarıcısı haline geldi. Büyük finansmanlar nedeniyle kredi almaktan çekinen kişiler için en ideal yol, uygun konut kredisi hesaplama işlemlerinden geçiyor.

Konut Kredisi Nedir ve Neden Avantajlıdır?

Doğru evi bulduğunuzda onu kaçırmak istemezsiniz değil mi? Konut kredisi, hayallerinizdeki evi kira öder gibi almanızı sağlayacak bir kredi türüdür. Hayatınız boyunca belki de en önemli yatırımı yapabilmeniz için; dilediğiniz vadede, uygun faiz oranlarıyla bir krediye ihtiyacınız olabilir. Konut kredisinin en büyük avantajlarından birisi; ödemelerin sabit veya önceden bütçenize uygun olarak hazırlanan ödeme planına göre olmasıdır. Zamanla enflasyon oranları artsa da sizin ödeyeceğiniz kredi tutarının aynı kalacağını unutmamalısınız. Kira tercih edildiğinde ise aylık ödenen tutar enflasyonla birlikte günden güne artacaktır. Hatta bunun dışında kira sözleşmeleri gereği yıllık yapılan zamlar da olacaktır. Bunun yerine kendi evinizin taksitlerini ödemek, sizin için çok daha avantajlı bir yatırımdır. Bunun yanında konut kredisi ile riskli ev alma ihtimaliniz yoktur. Konut kredisi almak için başvurduğunuzda, bir eksper satın almak istediğiniz evi inceler ve riskli ya da sorunlu yapılara onay vermez. Bu da sizin içinizi rahatlatacak ve alacağınız evde gönül rahatlığıyla oturmanızı sağlayacaktır.

Günümüzde, konut kredisi çekmeye karar veren bir kişi öncelikli olarak uygun konut kredisi hesaplama işlemlerine başvurmaktadır. Konut kredileri, tüm kredi türleri içerisinde en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli dolayısıyla da en dikkat edilerek hesaplanması gereken kredi türüdür. Yüksek tutarlı bir yatırım olması sebebiyle de iyi bir konut kredisi hesaplama sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. Bankaların konut kredisi faiz oranlarını hangi tutara ne kadar faiz verdiğini, hangi vadede aylık taksitlerin neler olduğunu ve son olarak ödeme planlarının nasıl olduğunu detaylı bir şekilde incelemek, konut kredisi almak isteyen kişiler için önemlidir. Bütçenize en uygun konut kredisinin hangisi olduğuna karar vermek, uygun konut kredisi hesaplama işlemlerinde size kolaylık sağlamaktadır.

Uygun konut kredisi hesaplama işlemlerinizi, garantimortgage.com ve garanti.com.tr'den ya da Garanti BBVA Evimmatik mobil uygulamasından hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Uygun konut kredisi hesaplama işlemi için; çekmek istediğiniz kredi tutarını ve hangi vadede ödemek istediğinizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemin ardından karşınıza, aylık ödemeniz gereken taksit tutarı çıkacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Uygun Konut Kredisi Hesaplama
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat