Blog

Mortgage Blog

Yaşamak İstediğiniz Semte Nasıl Karar Vermelisiniz?

Yaşamak İstediğiniz Semte Nasıl Karar Vermelisiniz?

Yeni bir ev sahibi olmak, en büyük heyecanlardan biridir. Ayrıca hayalini kurduğunuz evi, evin güzelliği, yeniliği ya da ihtiyaçlarınızı karşılaması kadar bulunduğu semt de önemlidir. Hem evinizin değerinin artacağı hem de huzurlu hissedeceğiniz bir semt seçerseniz geleceğiniz için o kadar doğru bir karar almış olursunuz. Semt seçiminde dikkat etmeniz gerekenleri ve nedenlerini anlattık.

Hayat Tarzınıza Göre Araştırmalar Yapın

Yaşadığınız hayat, sosyal aktiviteleriniz, ilgi alanlarınız gibi etmenler, sosyal hayatınızı oluşturur. Bu yüzden evinize yakın konumlarda aktivitelerinizi sürdürebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz ve tarzınıza hitap eden seçeneklere kolayca ulaşabileceğiniz bir semt seçimi yapmalısınız. Böylece rutininizi ve yaşam anlayışınızı değiştirmenize gerek kalmaz.

Ulaşım

Sahip olduğunuz iş ve işin konumu, çocuklarınızın okulları, aile ve akrabalara olan mesafeleri göz önünde bulundurmalısınız. Ailenin hiçbir üyesinin yollarda zorluk çekmesini ya da onlara ulaşmak için saatler harcamayı istemezsiniz. Bu yüzden ya bu bölgelere yakın ya da hepsine kolay ulaşmanızı sağlayacak bir orta noktayı tercih edebilirsiniz.

Semtleri Tanıyın, Araştırmalar Yapın

Yaşamak istediğiniz semte karar verirken mutlaka o semtte vakit geçirin ve etrafı tanıyın. Esnaflar ve komşular eğer size uygun bir çerçevedeyse o semtte yaşama kararı alabilirsiniz. Başka insanlardan edindiğiniz bilgilerle semt kararı vermek, sonradan hiç beklemediğiniz bazı detaylarla karşılaşmanıza neden olabilir. Kendiniz emin olduktan ve araştırmalarınızdan olumlu sonuçlar elde ettikten sonra semte karar vermek daha kolay olacaktır.

Yatırım Değeri

Bir ev sahibi olurken evin değerinin gelecekte artıp artmayacağı önemlidir. Bunun için konut projelerinin lansmanlarına ve bu konuda yayınlanan endeksleri takip edebilirsiniz. Çünkü bir evin değerinin belirleyen unsurların başında, bulunduğu semt gelir. Bazı semtlerin değer artışları, diğerlerine göre çok daha hızlı gerçekleşebilir. Ev alırken aynı zamanda yatırım yaptığınızı unutmadan, gelecekte daha da değerlenmesi öngörülen bir semti seçmenizde fayda var.

Yürüyüş Yapma İmkanları

Bazı semtlerin belirli bölgeleri yaya trafiğine pek uygun değildir. Evinizden çıkıp yürüyüş yapmak istediğiniz zaman bu nedenle zorluk çekebilirsiniz. Bu yüzden semt seçimi yaparken yayalar için yolların elverişli olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Rahatça ve dilediğiniz saatte yürüyüşlere çıkabileceğiniz ve huzurla yaşayabileceğiniz bir semt bulursanız hiç düşünmeden evinizi seçebilirsiniz. Ayrıca bisiklet yolları, çocuk parkları, yeşil alanların çokluğu gibi etmenlere de dikkat etmelisiniz.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yaşamak İstediğiniz Semte Nasıl Karar Vermelisiniz?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat