Blog

Mortgage Blog

Yeldeğirmeni'ne Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Yeldeğirmeni'ne Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Son yıllarda popülerliği gittikçe artan Kadıköy Yeldeğirmeni semti, her geçen gün insanları daha çok kendine çekiyor. Taşınmak için Yeldeğirmeni'ni tercih edenlerin yorumlarına ve mahalle kültürünün yakından görünüşüne baktık. Taşınabileceğiniz semt önerilerinde bu hafta Yeldeğirmeni semtinin özelliklerini sizler için listeledik.

Yeldeğirmeni ve Tarih

Cihangir ve Karaköy'ün ardından İstanbul'un en büyük dönüşüm projelerinden biri olarak kendini gösteren Yeldeğirmeni'nin geçmişine dokunmadan geçmek olmaz. Bu semtin 15. ve 16. yüzyıllardaki hali, bahçeli köşklerle bezeli. Sonraki yüzyılda 1. Abdülhamit bu semte 4 tane yel değirmeni yaptırınca semtin adı da bu değirmenler sayesinde Yeldeğirmeni olarak günümüze kadar gelmiş durumda. Bölgede bulunan Tarihi Yeldeğirmeni Fırını'nın logosunda bu eski günlerin izlerini bulmak mümkün.

Sanat Dostu Yeldeğirmeni Duvarları

Semtin neredeyse her sokağında binaların üzerine yapılmış birbirinden güzel duvar sanatı örnekleriyle karşılaşabilirsiniz. Sanat dostu bir semt olduğunu ilk görüşte anlayabileceğiniz sokaklarda, tarif vermek de çok kolay. Resimlerle dolu binaları destekleyen heykeller, her yeri kolayca bulmanızı sağlayacağı gibi kültür ve sanatla iç içe bir yaşamın kapılarını da aralıyor.

Ulaşım

Bazen daha keyifli bir seyahat için vapura binmek istersiniz, bazen de bir yerlere daha hızlı yetişmek için metroya veya metrobüsü tercih etmeniz gerekir. Yeldeğirmeni, tüm bu ulaşım seçeneklerine o kadar yakın ki her gün farklı bir yol deneme şansınız bile bulunuyor. İstanbul'un en rahat ulaşılabilen semtlerinden birinde olmanın avantajıyla dilediğiniz yere kolayca ulaşma fırsatına sahip olursunuz.

Evler

Huzurlu bir yaşamın en büyük yardımcılarından biri rahat ve kullanışlı evlerdir denilebilir. Bölgedeki evler İtalyan, Fransız, Alman ve hatta İsveçli mimarların ellerinden çıkma. Yüksek tavanlı, büyük pencereli Yeldeğirmeni evleri hem kullanışlı hem de oldukça ferah! Yeldeğirmeni tüm bu etmenleri barındıran bir semt olarak son yıllardaki yükselişini hak ediyor.

Kafeler, Fırınlar ve Atıştırmalıklar

Her sokağını ezberleme fikrinden kopamayacağınız Yeldeğirmeni, kafe, fırın ve sandviççi seçenekleriyle sizi bir kez daha kendine hayran bırakabilir. Oldukça uygun fiyatlarla yemek yiyebileceğiniz veya kahve içebileceğiniz kafeleri, özellikle hafta sonları şehrin her yerinden gelen ziyaretçilerle doluyor. Kolayca sosyalleşip karnınızı doyurabilir, ardından evinizin penceresinden mahallenizi seyre dalabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeldeğirmeni'ne Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat