Blog

Mortgage Blog

2017 Dekorasyon Renkleri ve Trendleri

2017 Dekorasyon Renkleri ve Trendleri

Dekorasyon dergilerinin her yıl sonunda bir telaşı olur; çünkü yepyeni trendler, yeni yılla birlikte kendilerini gösterir. Her evde mutlaka olması beklenen trend renkler, mobilyalar ve aksesuarlar, yeni yılla birlikte açıklanır. Tasarımcılar da bu konudaki çalışmalarını sunmaya ve fikirler vermeye başlar. 2017 ev dekorasyon trendlerinde sizi nelerin beklediğini merak ediyorsanız yazının devamını okumanız gerekiyor.

2017'nin Trend Renkleri

Aralık Blog

Ev dekorasyonunda ağırlık verilmesi gereken noktaların başında renkler gelir. 2017 renk trendleri ise mavi ve yeşil. Pastel tonların ağırlıkta olduğu sezonda koyu mavi, yeşilin tonları, pembenin açık tonları, açık gri, kum beji gibi renklerden ev dekorasyonunda faydalanmak mümkün. Bu trend renkler duvarlarda kullanılabileceği gibi mobilya ve aksesuarlarda açık gri, mavi ve kum bejinin bir arada kullanılacağı kombinler yaratmak da mümkün.

Sadelik 2017'de de Yükseliyor

Aralık Blog

Geçmiş yıllarda görkemli ve ilgi çekici tasarımlar ön plandayken son yıllarda bu akım yavaş yavaş etkisini kaybetmişti. 2017 ev dekorasyon trendleri de bu yönelimden payını alıyor ve sadeliği daha da ön plana çıkarıyor. Bej, gri, açık yeşil, açık mavi gibi daha zarif, sade ve abartısız renklerin kullanıldığı ev tekstil ürünlerinde el örgülerinin, pamuk ve keten seçeneklerin popülerliği arttırıyor. Çarpıcı tasarımlar yerine masa örtüsü, nevresim takımı, koltuk örtüsü gibi ürünlerde sadelik ağır basıyor.

Doğallık Etkisini Arttırıyor

Aralık Blog

2017 dekorasyon modasında, son yıllarda olduğu gibi doğallık dikkat çekiyor. Ahşap masalar, mermer aksesuarlar ile tuğla ve kiremit duvarlar, ev dekorasyonunda seçenekler olmaya devam ediyor. Parlaklık ve ışıltı yerine mat objelerin sakinliği, stresi azaltan doğal malzemeler ve açık tonlar hem ev hem de ofis dekorasyonunda ana hatları belirleyecek. 2017 için rustik dekorasyonun daha ağır basacağı bir yıl diyebiliriz. Doğal malzemelerin yaratacağı sakin ve dinlendirici hava sayesinde evlerin ve ofislerin adeta stresten arınma alanlarına dönmesi kaçınılmaz.

Geometrik Detaylar Formunu Koruyor

Aralık Blog

Sadeliği ve doğallığı ön plana çıkaran 2017 trendleri, bununla birlikte geometrik desenleri de muhafaza etmeyi sürdürüyor. Hem aksesuarlarda hem objelerde hem de ev tekstil ürünlerinde geometrik detaylar ve mandala desenleri ile karşılaşmak mümkün. Ayrıca evde olduğu kadar ofis dekorasyonunda da bu desenlerden halı, tablo ya da perdeler aracılığıyla yararlanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, geometrik desenler ve mandala motiflerihalı, perde gibi eşyalarda kullanılacaksa mekânın geniş olması gerekiyor. Dar alanlarda ise bu desenleri aksesuarlarda kullanmak, alanı dar göstermemek açısından daha uygun olacaktır.

Bonus: Bitkilerin Sakinleştirici Etkisi

Aralık Blog

Hem bulundukları ortamda oksijen seviyesini yükselterek havayı temizleyen hem de canlı ve renkli bir görünüm sunan bitkiler, her zaman olduğu gibi 2017 ev dekorasyon modellerinde de yer alıyor. Geniş yapraklı yeşil bitkiler, masaların üzerinde, odaların köşesinde ya da tavandan sarkıtılacak saksılarda yer alabilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

2017 Dekorasyon Renkleri ve Trendleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat