Blog

Mortgage Blog

Banyonuzu Sıkıcılıktan Kurtaracak Dekorasyon Önerileri

Banyonuzu Sıkıcılıktan Kurtaracak Dekorasyon Önerileri

Neredeyse tüm banyoların tasarımı birbirine benzer. Çünkü kullanım amaçları bellidir ve insanlar çoğu zaman dekoratif bir değer taşıması gerektiğini düşünmez. Ancak bu düşünceden biraz uzaklaşmak gerekiyor. Nasıl salonunuz, yatak odanız ve mutfağınız tarzınızı yansıtıyorsa banyonuz da bu tarzın bir parçası olarak diğerlerinin arasına katılmalı. Banyonuzu sıkıcı ve klasik görüntüsünden kurtarmak için yapmanız gereken en önemli şey onu renklendirmekten geçiyor. Banyonuza renk katmak için uygulayabileceğiniz bazı önerilerimiz var.

Önce Boyayın

Boya, en az maliyetli ve en kolay banyo yenileme seçeneklerinin başında geliyor. Banyonuzun duvarları için güzel bir renk seçip boyamanız, istediğiniz değişimi kolayca yakalamanızı sağlayacaktır. Boyadan sonra yapacağınız değişikliklerde bu renge bağlı kalarak hareket edebilirsiniz.

Tek Duvara Dikkat Çekici Bir Yan Katın

Eğer tüm banyonun rengini değiştirmeye cesaret edemiyorsanız, tek bir duvara odaklanabilirsiniz. Duvarı seçtikten sonra tamamen diğerlerinden ayrı bir renge boyayabilir, büyük bir tablo asabilir veya farklı aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Böylece banyonuz sıkıcı olmayacak, hareketlilik kazanacaktır.

Fayans Renkleriyle Oynayın

Banyoda farklılık yaratmak için sadece duvarlara veya aksesuarlara yönelmek zorunda değilsiniz. Banyonun yerleri de renk katmak ve ortamı sıkıcılıktan kurtarmak için farklı şekillere girebilir. Örneğin fayanslarınızın bazı parçalarını renkli seçerek müthiş bir minimal dekorasyon örneği oluşturabilirsiniz. Eğer isterseniz tamamını ilgi uyandırıcı bir renkle değiştirerek dikkat çekici bir dekorasyon ortaya çıkarmanız da mümkün. Ama önerimiz, birkaç fayansın rengini değiştirmeniz. Böylece ortamın ferah havasını da korumuş olursunuz.

Renkli Havlu ve Halılar Kullanın

Eğer tadilatla uğraşmak istemiyorsanız, renkli havlu ve halılar banyonuzu sıkıcı bir yer olmaktan kurtarmanızı sağlayabilir. Aynı veya benzer renklerde alacağınız halı ve havlular, ortaya uyumlu bir tarz çıkarmanızı ve canlılık katmanızı sağlayacaktır. 

Canlı Aksesuarlar

Banyonuzu canlı ve ferah gösterecek en önemli aksesuarlar bitkilerdir. Üstelik bu etkiyi yaratmak için canlı olmalarına gerek de yok. Kaliteli malzemeden yapılmış yapay bitkiler de banyonuza yakışır ve istenilen değişimi sağlayabilir. Bitkiler gibi doğal malzemeler de banyo tasarımlarına oldukça yakışıyor. Özellikle ahşabın etkisi organik bir hava yaratmanıza yardımcı olacaktır. Bitkileri, ahşap saksılara koyarak şık bir kombinasyon elde etme imkanınız da bulunuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Banyonuzu Sıkıcılıktan Kurtaracak Dekorasyon Önerileri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat