Blog

Mortgage Blog

2013'ün en dikkat çeken dekorasyon trendleri

2013'ün en dikkat çeken dekorasyon trendleri

Konut kredisi ile yeni bir ev sahibi olmak kadar kendinize ait evinizi dekore etmek de oldukça heyecanlı bir süreç. Geçtiğimiz yıla damga vuran dekorasyon trendlerine göz atmaya ve konut kredisi ile satın alacağınız evin dekorasyonu için şimdiden fikirler edinmeye ne dersiniz?

Çizgiler

Çizgiler 2013'ün en dikkat çeken akımları arasında yer alıyor. Mobilyalardan duvar kâğıtlarına, nevresimlerden halılara kadar çizgiler geçtiğimiz yıl hemen her yerde karşımıza çıktı. Bu yıl da bu trendin etkisini artırarak aksesuarlardan giyime kadar hayatın her alanına yayılması bekleniyor.

DIY

Son yılların yükselen trendi "kendin yap" (DIY-do it yourself) oldukça ilgi çekici bir dekorasyon trendi olarak öne çıkıyor. Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabileceğiniz tasarımlarla evinize renk katabileceğiniz DIY konsepti bu yılda popülaritesini koruyacak gibi görünüyor. Bu yönde birçok kurs ve internette de bolca eğitici içerik olduğunu hatırlatalım.

Maskülen

Maskülen yani erkeksi, sert ve gösterişsiz çizgiler geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da moda olacak gibi görünüyor. Sadelik akımıyla paralel gelişen bu yönelim de mobilyaların tek tek öne çıkmak yerine silik fakat bir arada gösterişli bir havaya bürünmesini ön görüyor. Özellikle ahşap ürünlerde gözlemlenen bu akım bakalım bu yıl ne tarz mobilyalarda kendini gösterecek.

Vintage

Vintage aslında hemen her dönem karşılık bulan bir akım çünkü aslında "vintage" görece bir kavram. Her geçen yıl yeni bir şeyler bu akıma dahil olduğu için uzunca bir süre de popülaritesini koruyacak gibi görünüyor. Bu akımı bu denli popüler yapan nedenlerden biri de aslında takip edilmesi kolay bir trend olması.

Çizimler ve el yazıları

Duvar yazıları, el yazıları, baskılar, pop-art figürler ve çok daha fazlası… Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici akımları arasında çizimler ve el yazmaları yer alıyor. Ünlü tasarımcılara ait çalışmalar ciddi fiyatlarla satışa sunulurken çok daha hesaplı alternatiflerinin de bulunması bu akımı oldukça popüler hale getirdi. Duvar yazısı kültürünün yükselişe geçtiği düşünülürse evlerde de bu akımın daha uzun süre karşılık bulması beklenebilir.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

2013'ün en dikkat çeken dekorasyon trendleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat