Blog

Mortgage Blog

5 Adımda Harika Yatak Odası Dekorasyonu

Yatak odası tasarımın dinlendirici ve özel olması gerekir. Salondan sonra evin en önemli alanı yatak odası diyebiliriz çünkü yatak odanızda ne kadar huzurlu ve rahat olursanız, hayatınıza da aynı şekilde olumlu etkileri olur. Bu yüzden yatak odanızı sevebileceğiniz bir alan olarak düzenlemek büyük önem taşıyor. Aşağıdaki 5 adım sayesinde içinde her zaman mutlu ve rahat hissedeceğiniz bir yatak odasına kavuşacaksınız.

Sakinleştirici renk tercihleri

Yatak odanız en nihayetinde uyuduğunuz oda. Bu yüzden patlayan, parlak ve göz yoran renkler yerine, daha sakin ve yumuşak renkleri seçerseniz, yatak odanız daha rahat ve konforlu bir görüntüye kavuşur.

Tema oluşturun

Yatak odanız için bir tema belirleyin, doğal bir görüntü taşımasını mı istersiniz yoksa çok daha özenli ve görkemli bir görüntü mü istersiniz buna karar verin çünkü ayrı telden çalan bir yatak odasının içinde huzurlu ve rahat hissetmeniz oldukça zor. Bu yüzden tema seçimi, yatak odanızın bütünlüğünü belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Eğer gerçekten sevdiğiniz bir tema bulursanız ve gerçekten ona bağlı kalarak dekorasyonunuzu tamamlarsanız, huzur her zaman yatak odanızda sizi bekleyecektir.

Bir eşyayı öne çıkarın

Bir eşya da olabilir bir aksesuar da... Yatak odanızda dilediğiniz bir şeyi, yatak odası temanızla bağlantılı olarak öne çıkarırsanız, özel bir dekorasyona sahip olduğu anlaşılır. Yatak odanızın genel renklerinden biraz daha parlak ve dikkat çeken bir renk tercih edebilirsiniz. Bu şekilde göz yormayacak şekilde minimalist dokunuşlar yaratabilirsiniz.  

Cesur Desenler

Son yıllarda yeniden moda olan vintage duvar kağıtları, yatak odaları için en mükemmel tercihlerden biri. Eğer desenlerini de daha cesur ve gösterişli seçerseniz, yatak odanızın duvarları harika bir dokuya sahip olabilir. Fakat unutmamanız gereken bir şey var. Duvar kağıdı ile kaplanan odalarda ne kadar az eşya olursa, görüntü o kadar güzelleşir.

Uyum

Uyum tüm ev dekorasyonlarında geçerli bir kelime ama konu yatak odasına gelince daha da büyük önem kazanıyor. Yatak odanızda birbiriyle uyumlu eşyalar, renkler ve aksesuarlar olduğu sürece, uykularınız çok daha sağlıklı olacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

5 Adımda Harika Yatak Odası Dekorasyonu
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat