Blog

Mortgage Blog

Aklınıza Gelmeyecek Eşyalarla Harika Dekorasyon Örnekleri

Dekorasyonu eğlenceli kılan en önemli şey, dekorasyona ait kuralların her zaman yıkılabilir olmasıdır. Dekorasyon dergilerinden seçtiğiniz örneklerin dışına çıkabilirseniz ve hayal gücünüzü harekete geçirirseniz, ortaya harika dekorasyon örnekleri çıkarabilirsiniz. Bazen hiç aklınıza gelmeyecek bir eşya, harika bir aksesuar olabilir. İşte hiç aklınıza gelmeyecek eşyaların içinden en harika görüntüye kavuşmanızı sağlayacak örnekler;

Kara tahta

Kara tahtaya önyargılı davranmamalısınız. Kara tahtanın yarattığı karizmatik duruş, evinizin her odasında (mutfaktan, çalışma odasına kadar) gerçekten kusursuz bir görüntü oluşturuyor. Üzerine dilediğinizi yazabileceğiniz kara tahtayı, buzdolabı kapağı olarak bile kullanabilir, üzerine evin ihtiyaçlarını yazabilirsiniz. Şarkı sözleri, sevdiğiniz şiirler veya kitap ve filmlerden alıntılar ile kara tahta hem güzel görüntüsüyle hem de sevdiğiniz sözlerle sizi motive edecek.

Bisiklet

Eğer büyük bir eviniz varsa bisikleti bütün olarak düşünebilir ve harika bir dekorasyon aksesuarı olarak kullanabilirsiniz. Eğer daha küçük bir eviniz varsa ve dekorasyon için sıra dışı aksesuarlar arıyorsanız, bisikletin her parçasının bu konuda harika örnekler çıkardığını bilmeniz gerekiyor.  Özellikle bisiklet tekerlekleriyle hem duvarda hem de tavanda harika işler ortaya çıkarabilirsiniz.

Harita

Haritaların, bir odaya hem retro hem de karizmatik bir görüntü kattığı bir gerçek. Kapıların üstlerine, koridorun tek duvarına veya içinizden neresi geçiyorsa, haritaları kullanarak renk katabilirsiniz. Yaptıktan sonra, haritaların en güzel dekorasyon eşyalarından biri olduğunu anlayacaksınız.

Eski televizyonlar

Eski tüplü ve kumandasız televizyonlar, günümüzde harika dekoratif eşyalara dönüştü. Olduğu gibi bir köşeye koyabilir, saksı olarak kullanabilir veya daha da çılgınlaşıp akvaryuma dönüştürebilirsiniz. Akvaryumun ışıkları, rengarenk balık ve bitkilerle gözlerinizi ayıramayacağınız bir aksesuara kavuşacaksınız.

Çiviler

Özellikle son zamanlarda moda olmaya başlayan "Nail art" (çivi sanatı) evlerde de kendini göstermeye başladı. Çivileri sık ve yan yana belirlediğiniz bir alana dizip, istediğiniz renkteki iple aralarında özgürce dolaşabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın ortaya güzel bir sonuç çıkacaktır. Yapılması imkansız Do it Yourself (kendin yap) dekorasyon örneklerinden oldukça uzakta olan çiviler, fazla risk taşımayan ve kolayca kullanabileceğiniz eşyaların başında geliyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Aklınıza Gelmeyecek Eşyalarla Harika Dekorasyon Örnekleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat