Blog

Mortgage Blog

Bahçeli Bir Eve Taşınırken İhtiyacınız Olanlar

Bahçeli Bir Eve Taşınırken İhtiyacınız Olanlar

Bahçeli bir evde yaşamayı kim istemez ki? Özellikle yeşile hasret kalınan şehir hayatında bahçeli bir evde yaşama şansına sahip olmak paha biçilemez bir ayrıcalık. Yalnız, tıpkı evcil hayvan sahibi olmak gibi bir bahçenin sorumluluğunu almak da ciddi bir iş… Gerçekten bu sorumluluğu almaya hazır mısınız, yazımızı okuyarak karar verebilirsiniz?

Bahçeli eve taşınırken

Öncelikle şunu bilin ki hayalini kurduğunuz bahçeli eve taşındıktan sonra aldığınız sorumluluklar sizi ne kadar yorsa veya zamanınızı alsa da bir daha bahçesi olmayan bir evde yaşama fikri size çok zor gelecek. Bu yüzden bahçe sorumlulukları gözünüzü korkutmasın aksine, yaşam enerjinizi artıracak bir meşgale olarak yer etsin.

Evinizin bahçe peyzajı ister siz taşınmadan önce tamamlanmış olsun ister sizin tarafınızdan yapılmış olsun fark etmez. Sonsuz bir bakım döngüsüne gireceğinizi kabullenin. Öncelikle bahçe bakımı için nelere ihtiyacınız olduğuyla ilgili küçük bir araştırma yapın ve hemen kendinizi bir yapı marketine atarak tüm gerekli alet ve edevatı satın alın. Bunun içerisinde bahçe makasından bitki ilaçlarına kadar bir çok şey mevcut.

Böceklenmeye dikkat

Bitkilerin bakımı doğru yapılmadığı takdirde çok kolayca böceklenebiliyorlar. Özellikle yazın sıcak günlerinde böceklenmeye rastlamak çok daha yüksek bir ihtimal. Bunun için ilaçlama yapmak şart. Ancak her ihtimale karşı, özellikle evinizde küçük bir çocuğunuz varsa, mutlaka bahçe kapınıza sineklik taktırmanız gerekecek.

Bahçe dekorasyonu

Bahçenize sadece bakım yapmak için çıkmayacaksınız elbette. Özellikle havalar ısındıkça çoğalacak mangal partileri, çocukların kendilerini kaptıracağı oyunlar ve su savaşları, sessizliğin keyfini çıkarmak için bahçede rahatça oturmak gibi birçok aktivite var. Tüm bunlar için de doğru bir bahçe dekorasyonu gerekiyor. Büyük salıncak veya bahçe koltuklarıyla birlikte, masa ve sandalye açısından da bahçenize yakışacak seçimler yapmalısınız.

Bahçe aydınlatması

Bahçeli bir eve taşınmadan önce, evin hazırlıkları sürerken bahçede elektrik kullanacağınız alanları doğru belirlemeniz gerekiyor. Yaz akşamlarında, uzun saatler sürecek bahçe keyiflerinizi yanlış aydınlatmanın bozmasına izin vermeyin. Bahçeyle ilgili doğru bir planlama sizi aydınlatma konusunda problem yaşamaktan kurtaracaktır. Ayrıca bahçe aydınlatması için ağaçların dallarından yardım almak, ortaya kusursuz bir görüntü çıkaracaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Bahçeli Bir Eve Taşınırken İhtiyacınız Olanlar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat