Blog

Mortgage Blog

Balkon Aydınlatması İçin Fikirler

Balkonlar Türk insanı için ayrı bir önem taşıyor. Yazlık balkonunun keyfi hiçbir şeye değişilmezken, kışlık evin balkonu da güneşin parıldadığı günlerde geç kalınmadan kullanıma açılıyor. Eğer manzara da ferah ve göz alıcıysa, balkonda geçirilen vakitler çok daha keyifli ve unutulmaz hale geliyor. Özellikle yaz aylarında, güneş battıktan sonra serinleyen havanın tadını, soğuk içeceklerle çıkarmak, yapılacak en harika yaz aktivitelerinin başında geliyor.

Şehir hayatında balkon aydınlatması

Şehirde eğer müstakil bir evde oturmuyorsanız, komşularınızla aranızdaki mesafe yakın demektir. Çünkü büyük şehirlerde evlerin çoğu birbiriyle yan yana veya karşılıklı konumlanıyor. Bu durumda balkon keyfinizin etrafta yaşayanları rahatsız etmemesi önem taşıyor. Sonuç olarak hem sizin rahat etmenizi sağlayacak hem de etrafta yaşayanların gözünü almayacak tercihler yapmalısınız.

1- Renkli fenerler

Renkli fenerler hem ihtiyacınız olan aydınlatmayı sağlar hem de çevrenin rahatsız olmasını engeller. Üstelik şarj edilebilir pil kullanarak çevreye de daha az zarar vermiş olursunuz. Dilediğiniz boyut ve şekillerde renkli fenerleri balkonunuza asabilirsiniz.

2- Mum kavanozları

Balkonunuzda yer sorunu bulunmuyorsa, birkaç tane küçük boyutta veya en fazla üç tane büyük boyutlarda mum kavanozlarından kullanabilirsiniz. Yerden aydınlatma çevreyi rahatsız etmeyeceği gibi, balkonunuza da huzur getirecektir.

3- Korkuluklara sarılan aydınlatma

Balkon aydınlatmasında hem yerden tasarruf etmek hem de verimli bir ışık kaynağına sahip olmak için korkulukları ampullerle sarabilirsiniz. Sarmak fazla göz alıyorsa hem yere bir sıra hem de korkuluğun en üstüne bir sıra ampul yerleştirebilirsiniz.

Yazlık balkonları

Yazlıklarda balkon keyfi daha uzun ve daha rahat yaşanır. Genel olarak herkes geç yattığı ve tatil huzuruyla dolduğu için balkonların aydınlatması çevreyi de rahatsız etmeyecektir. Bu yüzden daha aydınlık tercihlerde bulunabilirsiniz.

1- Klasik aplikler

Yazlığınızın balkonunu klasik aplikler ile bir dizi setine çevirmek ister misiniz? Hem kullanışlı hem de retro görünüme sahip aplikler, balkonunuzun şık bir aydınlatmaya sahip olmasını sağlayacak.

2- Bitkilere tutunan aydınlatma

Yazlık evinizin balkonu aynı zamanda giriş katındaysa ve etrafını bitkiler sarıyorsa, siz de o bitkileri çeşitli aydınlatmalarla sarabilir ve ortaya rüya gibi bir görüntü çıkarabilirsiniz. Balkonunuzdaki bu keyfi bırakıp, uyumaya gitmek daha da zor bir hale gelecek.

3- Gaz lambaları

Gaz lambaları da nostaljik hava oluşturan aydınlatma seçeneklerinden. Eğer bu lambaları mumlarla desteklerseniz, balkonunuzun atmosferi kusursuz bir hal alabilir. Evinizin en huzurlu köşesinden hiç ayrılmak istemeyeceksiniz ve akşam yemekleriniz daha da keyifli hale gelecek.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Balkon Aydınlatması İçin Fikirler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat