Blog

Mortgage Blog

Basit ve Özel Banyo Dekorasyon Önerileri

Basit ve Özel Banyo Dekorasyon Önerileri

Yeni evlerin banyo dekorasyonları konusunda en sık yapılan hatalardan biri, yanlış düzenlemeyle banyoları kullanışsız hale getirmektir. Bazen gereksiz eşyalar bazen de yanlış dekorasyon tercihleri, evin en keyifli yerlerinden biri olan banyoyu sevimsiz bir hale getirebilir. Bunun için banyo dekorasyonunu önemsemekte fayda var. Sizin için basit ve özel banyo dekorasyon önerilerini bir araya getirdik. Yeni evinizde, kullanışlı ve şık bir banyoya sahip olmak için aşağıdaki maddeleri deneyebilirsiniz.

Koyu renk duvarlar

Banyoda koyu renkler, özellikle koyu gri ve siyah çiniler, kusursuz bir görüntü yaratıyor. Beyaz lavabo ve duş alanları ile birleşen siyah çiniler, temiz ve karizmatik bir tasarıma sahip olmanızı sağlayacak. Modern bir görüntünün de anahtarı olan koyu renk yer ve duvar kaplamaları daha çok büyük banyolar için kullanışlı olacaktır. Küçük banyoları olduğundan daha küçük gösterebilirler.

Ahşap banyo dolapları

Bilmiyor olabilirsiniz ama koyu renk ahşap ve banyo beyazı bir araya geldiği zaman ortaya harika bir görüntü çıkıyor. Koyu renk ahşap banyo dolapları, ayna, beyaz lavabo ve küvet hep birlikte harika bir kontrast oluşturuyorlar. Banyonuzda şıklığa ve kullanışlı dolaplara yer vermek için bu tarzı seçebilirsiniz.

Aydınlık banyolar için

Aydınlık ve daha ferah görünen bir banyo dekorasyonu istiyorsanız, açık renk ahşap dolaplara ve banyonuzun daha ferah görünmesini sağlayacak detaylara yer verebilirsiniz. Mavi renginin de açık renk ahşapla harika bir görüntü oluşturduğu aklınızda bulunsun. Belki duvar veya yer döşemelerinde maviyi kullanabilirsiniz.

Canlı çiçekler

Banyonuzun havasını değiştirmek için mutlaka büyük değişiklikler yapmanıza veya tadilat başlatmanıza gerek yok. Banyonuzda yer verebileceğiniz canlı bir bitki veya çiçek bile tek başına banyonuzun tasarımını yenileyecektir. Tabii burada canlı bir çiçekten bahsetmiyoruz. Nemli ortamlar bitkiler için çok da uygun ortamlar değildir. Doğal görünümle yapay çiçekler çok daha uygun olacaktır. Çiçeğin renklerini canlı ve parlak tercih ederseniz, görüntü de o kadar değişecektir.

Büyük aynalar

Banyonuzda mutlaka bir aynaya yer vereceksiniz. Küçük bir model yerine, bir duvarı tamamen kaplayan bir aynaya ne dersiniz? Banyonuzu olduğundan daha geniş gösterecek ve dekorasyona da farklılık getirecektir. Aynanın karşı duvarına da bazı tablolar veya görseller asmak isteyebilirsiniz. Böylece banyonuz olduğundan daha şık, karizmatik ve ferah görünecektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Basit ve Özel Banyo Dekorasyon Önerileri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat