Blog

Mortgage Blog

Çılgın Aydınlatma Fikirleri

Ev dekorasyonu sırasında aydınlatma konusunda özensiz davrananlardansanız fikrinizi değiştirecek bazı örneklerle karşınıza çıkıyoruz. Yeni evinizde dekorasyon için fikirler ararken ve dekorasyon dergilerini karıştırırken karşınıza çıkan aydınlatma önerilerini unutun, aşağıda sizin için bir araya getirdiğimiz aydınlatma fikirlerine göz atmadan karar vermeyin.

Bir mutfağa iki rende

Bir mutfak aydınlatması olarak rendeleri kullanmak hiç aklınıza geldi mi? Gelmesi biraz zor kabul ediyoruz. Fakat bu fikri uygulamak hiç de zor değil. Sıradan bir ampul alıyorsunuz, daha sonra da rendeyi aydınlatıcı olarak üzerine asıyorsunuz. Elektrikçinizden bu konuda yardım almanızda fayda var. Yanlış bir şeyler yapmadan, çok karizmatik bir mutfak aydınlatmasına sahip olabilirsiniz.

Dev lambalar

En az bir çadır genişliğinde dev lambalar, yüksek tavanlı ve geniş salonlar için harika bir tercih. Fakat bu tarz bir tercih yaptığınız zaman salondaki eşya sayısını en aza indirmenizde fayda var. Fazla eşya ve dev lambayla salonda nefes alacak yer kalmayabilir.  Bu tarz cesaret gerektiren seçimler yaparken, evin genelini de düşünerek hareket etmelisiniz.

Çiçek gibi açılıp kapanan lambalar

Bu tasarımlar için son zamanların en fark yaratan aydınlatmaları diyebiliriz. Özellikle çocuk odalarında çok kullanışlı olabilecek çiçek lambalar, kitap okumak istediğinizde tohum olup loş ışık yayıyorlar. Odada gerçek bir ışık kaynağına ihtiyaç duyduğunuz zaman da çiçek gibi açılıp odayı aydınlatıyorlar.

Pelüş aydınlatma

Artık iyice büyüdükten sonra vedalaşmak zorunda kalacağınız pelüş oyuncağınızı bir aydınlatma kaynağına dönüştürebilirsiniz. O hala sizinle, yanı başınızda olacak hem de bu sefer çok daha önemli bir görevle. Kafasını çıkarıp, yerine ampul düzeneği yerleştirdikten sonra, basit bir kablo işlemiyle, pelüş oyuncağınızı lambaya dönüştürebilirsiniz.

UFO ziyareti

UFO şeklindeki aydınlatmalar özellikle çocuk odalarında çok güzel ve eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Gece lambası olarak kullanabileceğiniz UFO lambaların altına geçip, uzaylı saldırısına uğruyormuş gibi pozlar verebilir, ailecek eğlenebilirsiniz.

Renkli kavanozlar

Özellikle yemek masası aydınlatması için kullanabileceğiniz renkli kavanozlar, bir aydınlatma fikri olarak harika olmalarıyla birlikte, ortaya hem vintage hem de sıra dışı görüntüler ortaya çıkarıyorlar. İnce ve küçük ampullerle birden fazla renkte kavanozu bir araya getirerek yapabileceğiniz kavanoz aydınlatmalar evinize her gelenin favorisi olacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çılgın Aydınlatma Fikirleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat