Blog

Mortgage Blog

Çocuk Odası Dekorasyonunda Çocuğunuzun İlgi Alanlarını Unutmayın

Çocuk Odası Dekorasyonunda Çocuğunuzun İlgi Alanlarını Unutmayın

Çocuk odaları evlerin en renkli, eğlenceli, huzur dolu odaları olmalıdır. Çocuklar için güvenli ve verimli bir çocuk odası dekorasyonu yaparken mutlaka onların ihtiyaçları doğrultusunda tercihler yapacak ve gereken her şeyi alacaksınız. Bu çocuk odası sizi mutlu edebilir elbette ama çocuğunuzun da odasında sevdiği şeyleri görmesi ve onlara yer vermesi, odasını daha çok sevmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda çocuğunuzun oda dekorasyonunu yaparken mutlaka geleceği düşünerek hareket etmelisiniz. Yoksa çocuğunuzun büyüdükçe odayı yenilemek ve yeni eşyalar almanız gerekecektir. Geleceği düşünerek hareket ettiğiniz zaman,  daha doğru mobilya ve renk tercihleri yapabilirsiniz.

Çocukların ilgi alanlarını tespit etme yöntemleri

Çocukların dikkatini çeken ve onları eğlendiren çok fazla şey var. Fakat esas ilgi alanları ve hobileri iki yaşına doğru daha belirgin bir hale geliyor. Bu yaşlarda ilgi alanlarını, oyuncaklar ve çizgi filmler sayesinde anlayabilirsiniz. Ama çocuğunuzun en çok neyi sevdiğini ve neyle ilgilendiğini anlamanın en güzel yolu, onunla sürekli olarak aktiviteler yapmaktan geçiyor. Bu aktiviteler sayesinde çocuğunuzun ilgi alanına giren her şeyi öğrenebilirsiniz.

Çocukların odalarında ilgi alanlarına yer vermek

Çocuklar, kendilerine ait odaları olduğu bilincine erken yaşta alışıp, sorumluluk alabilmek için odalarında kendilerinden parçalar görmek isterler. Basketbol oynamayı seven bir çocuğun odasında futbol topu süslemeleri yanlış bir seçim olacaktır. Bu yüzden önce en doğru ilgi alanını belirleyip, daha sonra odanın eşyalarını almalı ve sıra dekorasyona geldiği zaman çocuğunuza da fikir danışmalısınız. Odasında kendi fikirlerinin uygulanması, orada geçirdiği her vakti değerli ve huzurlu geçirmesini sağlar.

Çocukların oda aksesuarları ve süslemeleri

Çocuklar odalarında eğitim hayatlarıyla birlikte ders çalışmaya ve ödev yapmaya başlayacaklar. Bu durumda odalarının ders çalışmak için uygun bir şekilde dekore edilmiş olması gerekiyor. Odasında ilgi alanlarına yer vermek için her yeri kaplamanıza gerek yok. Tek bir alanda eğlenceli şeyleri bir araya getirebilirsiniz. Böylece odasının her yerinde dikkatini dağıtacak ve ders çalışmasını engelleyecek şeylerden uzak olur. Çok canlı renkler ve renkli perdeler de çocuğunuzun dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Yani, çocuk odası dekorasyonu yaparken her şeyi doğru dengelemeniz gerekiyor. Böylece hem çocuğunuzun hem de sizin mutlu olacağınız sonuçlara ulaşabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çocuk Odası Dekorasyonunda Çocuğunuzun İlgi Alanlarını Unutmayın
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat