Blog

Mortgage Blog

Çocuklar, taşınıyoruz!

Çocuklar, taşınıyoruz!

Size en uygun mortgage seçenekleri ile yeni bir ev sahibi olup farklı bir hayat kurmak birçok tatlı telaşı ve zorluğu beraberinde getiriyor. Bu zorluklardan belki de sizi en çok uğraştıracak olanı çocuklarınızın çıkaracağı sorunlar. Çocuklar için eski mahallelerini, arkadaşlarını geride bırakmak, yeni bir okula alışmak ya da hayata gözlerini açtıkları evden ayrılmak gerçekten zor olabiliyor. Bu duygusal sorunu kolayca aşabilmek ve çocuklarınızı yeni bir yaşama hazırlamak için neler yapabileceğinize gelin birlikte göz atalım.

Çocuğunuzla konuyu açık bir şekilde konuşun

Yeni bir hayat kurmaya karar vermek işin zor kısmı. Bu kararı verdikten sonra geriye kararınızdan etkilenecek kişilerle, özellikle de çocuklarınızla bu durumu açık bir şekilde konuşmak kalıyor. Çocuğunuza neden yeni bir semte ya da şehre taşındığınızı net bir şekilde anlatmanız ve sizi nelerin beklediğinden açıkça bahsetmeniz oldukça önemli. Onları kandırmadan, vaatlerde bulunmadan, gerçekleri anlatarak yeni hayatınızda sizi bekleyen güzelliklerden bahsedin. Özellikle kendilerine ait bir odalarının olması ve bu odayı kendi zevklerine göre dekore edebilecekleri fikri çocuklar için oldukça cazip olabiliyor.

Aktiviteler organize edin

Yeni bir çevre demek yeni arkadaşlar demek. Ancak hızla yeni arkadaşlar edinmek her çocuk için o kadar da kolay değil. Bu konuda çocuklarınıza yardımcı olabilir, adaptasyon sürecini kısaltabilirsiniz. Örneğin çocuğunuzu yeni evinize en yakın parka götürerek yeni arkadaşlar edinmesine yardımcı olabilirsiniz. Eğer komşularınızın çocuğunuzla yaşıt çocukları varsa bir tanışma partisi organize edebilir, arkadaş adaylarını aileleriyle birlikte evinize davet edebilirsiniz. Neticede çocuğunuz ne kadar çabuk arkadaş edinirse, yeni hayatına o kadar hızlı adapte olacaktır. Bu organizasyon sizin de yeni komşularınızla tanışmanızı sağlayacaktır.

Taşınmanın zamanlamasını doğru yapın

Eğitim yılı içinde yapılacak okul değişikliği, çocukların yeni yaşamlarına adapte olabilmelerini son derece güçleştiren bir durum. Zamanlamanızı doğru yaparak taşınma işini çocuklarınızın tatilde olduğu döneme denk getirmenizi, böylece zorlayıcı bir adaptasyon süreci yaşama olasılığını ortadan kaldırmanızı öneririz.

Taşınmayı çocuklarınız için bir eğlence haline getirin

Yeni odalarının duvar rengine kendilerinin karar vereceğini, hatta duvarları birlikte boyayabileceğinizi söylemeniz çocuklarınızın hayatına tam anlamıyla renk katacak bir vaat olabilir. Bu ve benzeri beklentiler yaratır ve bu beklentileri boşa çıkarmazsanız, çocuklarınız yeni bir eve taşınma fikrine sizden bile daha büyük heyecanla yaklaşabilir. Yeni mobilyalar, yeni duvar boyası ve posterler hatta yeni oyuncaklar... Çocuğunuzun yaşantısına heyecan katma konusunda elinizi korkak alıştırmayın.

Taşınma sürecine çocuklarınızı da dâhil edin

Taşınmanın tüm aşamalarında onların yardımına ihtiyaç duyduğunuzu gösterirseniz çocuklarınız size çok daha olgun ve anlayışlı tepkiler verebilir. Neticede taşınmak yepyeni bir aktivite ve çocuklar yeni olan her şeyi heyecanla karşılamaya yetişkinlerden çok daha açık. Bu durumu lehinize çevirerek çocuklarınızı eşyaların toparlanması, gruplandırılması, kutulara yerleştirilmesi gibi işlere dâhil ederek, taşınmayı bir sorun haline getirmelerine engel olabilirsiniz.

Çocuklarınızın mutluluğu sizlerin mutluluğu... Sizin için özel hazırlanmış uygun ev kredisi seçenekleri ile hayallerinize kavuşun, onların da yeni ve mutlu bir hayatla tanışmasına yardımcı olun.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çocuklar, taşınıyoruz!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat