Blog

Mortgage Blog

Okullar Açılmadan Önce, Öğrenciler İçin İl İl Kira Fiyatları

Okullar Açılmadan Önce, Öğrenciler İçin İl İl Kira Fiyatları

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler ve aileler bütçelerine uygun kiralık ev arayışına girdi. Özellikle üniversite yerleştirme döneminde dalgalanan kira fiyatları, bu arayışı öğrencilerin yoğunlukta olduğu semtlere kaydırıyor.

Üniversitelerin yoğunlukta olduğu dört büyük şehrin kira fiyatlarına bakıldığında, bazı illerde düşüş, bazılarında ise yükseliş yaşandığı göze çarpıyor. Örneğin İstanbul'da kiralık konutlarda yüzde 20-25 civarında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Türkiye'de bulunan 185 üniversitenin 58 tanesi İstanbul'da yer alıyor. Pek çok üniversiteye ev sahipliği yapan İstanbul'da kiralık ev fiyatları 900 TL ile 2.000 TL arasında değişiyor. İstanbul'da öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği semtler arasında Beşiktaş, Osmanbey, Fatih, Şişli, Bahçelievler ve Kadıköy bulunuyor.

Bu semtlerde geçen yıl fiyatları 2.500-3.000 TL arasında değişen 2+1 dairelerin, bu yıl 2.000-2.200 TL'ye kiralanabildiği söyleniyor.

İstanbul'da en uygun kiralık 2+1 daireler, öğrencilerin tercih ettiği Esenyurt'ta bulunuyor. Esenyurt'taki dairelerin fiyatları 900 TL'den başlıyor. Esenyurt'un yanı sıra Bahçelievler, Zeytinburnu ve Eyüp'te de 1200-1300 TL'ye kiralık daire bulunabiliyor. Küçükçekmece'ye bağlı Cennet, Beşyol gibi bölgelerinde ise 1.500 TL'ye daireler bulunabileceği söyleniyor.

Anadolu yakasında özel üniversitelerin olduğu bölge olan Ataşehir ve Kayışdağı'nda ise kiralar 1.000-1.500 TL civarında.

18 üniversitenin bulunduğu Ankara'da öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği bölgeler olan Kızılay, Dikimevi, Kolej semtleri ve Gölbaşı ilçesinde kira fiyatları 1.200-3.000 TL arasında değişiyor.

7 üniversitenin bulunduğu İzmir'de; Gaziemir, Bornova, Buca, Urla, Çiğli gibi ilçelerde kira fiyatları 1.000-1.650 TL arasında değişiyor.

Öğrencilerin üst sıralardaki tercihlerinden olan Bursa'da kiraların yüzde 20 oranında arttığı söyleniyor. Öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı Görükle, Yıldırım ve Osmangazi'de kiralık ev fiyatları 900 TL-1.500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Okullar Açılmadan Önce, Öğrenciler İçin İl İl Kira Fiyatları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat