Blog

Mortgage Blog

Çocuklu aileler için ev seçme rehberi

Çocuklu aileler için ev seçme rehberi

Yeni bir evle mutlu bir hayata yelken açabilirsiniz. Tabii yeni rotanızın neresi olacağına karar vermeden önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olduğunu hatırlatalım. Her şeyden önce ebeveynseniz ya da yakın bir zamanda çocuk sahibi olma plânınız varsa evinizi seçerken iki kat daha dikkatli olmanızda yarar var. Peki, çocuklu aileler yeni ev satın alırken nelere dikkat etmeli? Sizin için bu sorunun yanıtını araştırdık.

Lokasyonu önemseyin

Yeni evinizi seçerken her şeyden önce önceliğinizi belirleyin. Ev arayışınızı birden fazla temel kriter üzerinden yapmanız işinizi kolaylaştırabilir. Bu kriterlerin en önemlilerinden biri hiç şüphesiz okula yakınlık. Eviniz, çocuğunuzun gideceği okuldan ne kadar uzakta, servis gerekecek mi; İstanbul'da yaşıyorsanız kıta değiştirmesi gerekecek mi? Tüm bu soruların yanıtları son derece önemli. Tabii bu noktada bütçenizi de sorgulamanız gerekiyor. Önceliğinizi iyi belirleyin, karşılaştırın ve en doğru kararı verin.

Çocuklara özgürlük!

Bebeklerin 6 aya kadar ebeveynleriyle aynı odayı paylaşması kendilerini güvende hissetmeleri için önemli. Belirli bir yaştan sonra çocukların kendilerine ait bir alanlarının olmasının psikolojik gelişimlerine olumlu yönde katkı sağladığı ve öz benliklerini kazanmalarına yardımcı olduğu biliniyor. Bu nedenle çocuğunuza ait bir odası olan bir ev seçmenizde yarar var.

Semtiniz ne kadar güvenli?

Yeni evinizi seçerken hem semtin hem de yaşayacağınız binanın güvenliğine dikkat edin. Semtin güvenliği konusunda en doğru bilgiyi semtte yaşayanlardan alabileceğinizi unutmayın. Sosyal çevre konusunda titiz olmaya çalışın. Sosyal yaşamın aktif olduğu güvenilir bir ortam sizin için de rahatlatıcı olacaktır. Balkon ve merdiven korkuluklarına dikkat edin. Korkuluk aralarının küçük çocukların geçebileceği açıklıkta olmaması gerektiği gibi küçük ama önemli detayları atlamayın.

Hayalinizdeki eve sahip olmak için Garanti BBVA Mortgage'ın avantajlı konut kredisi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Üstelik şimdi konut kredisi alırken hayat sigortası yaptırdığınızda faiz indiriminden yararlanabilir, hem ev ev sahibi olmanın hem de hayatınızı güvence altına almanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çocuklu aileler için ev seçme rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat