Blog

Mortgage Blog

Çocuklu Ailelerin Taşınma Süreci Nasıl Olmalı

Konut kredisi işlemleri sonrası işin en heyecanlı ve telaşlı kısmı olan taşınma evresine geçiş yapıyorsunuz. Taşınmanın birbirinden farklı birçok duygu yaşamanızı sağlayacağını bilip kendinizi hazırlamanızda fayda var. Bu noktada aklınızda tutmanız gereken bir diğer şey, taşınma süreci sizin için ne kadar zorsa çocuklar için en az iki kat daha zor. Çocuklu ailelerin taşınmadan önce dikkat etmesi gereken ve mutlaka uygulaması gereken bazı ipuçları var. Uygularsanız, süreci kolayca atlatabilirler ve taşınmak daha kolay adapte olabilecekleri bir şey haline gelebilir. Aşağıdaki önerileri dikkate alarak, çocuklarınızla çok kolay bir taşınma süreci geçirebilir, yeni evinize huzurla kavuşabilirsiniz.

Çocuklara her şeyi anlatın

Taşınma sürecine girmeden önce çocuklarınızla açık açık konuşun ve taşınma sebeplerinizi anlatın. Onları asla kandırmayın ve asla olmayacak şeyler söylemeyin. Her şeyi olduğu gibi açıkça anlattığınız zaman mutlaka sizlere bazı soruları olacaktır. Soruların cevaplarını da sabırla verin. Eğer zorlanırsanız odalarıyla ilgili hayaller kurmasını sağlayın ve dekore edebileceğini söyleyin. Yetişkinler için nasılsa çocuklar için de odaları büyük önem taşır. Odasıyla ilgili kararlar alabileceğini bilmek onu mutlu edecek ve taşınma konusunda heyecanlandıracaktır.

Doğru zamanlama

Eğer taşındığınız zaman çocuklarınızın okulları da değişecekse, mutlaka okulların tatil olduğu bir zamanda taşının. Eğitim yılının ortasında yaşayacakları bu değişim karşısında çocuklar biraz zorlanabilir hatta yeni okullarına asla alışamayabilirler. Yeni bir çevreye girecekleri için okulların açıldığı gün, yeni okullarına başlamaları çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

Taşınmayı renklendirin

Çocuklarınıza taşınmakla ilgili bazı vaatlerde bulunabilirsiniz. Odasının duvarını boyayacağını, yeni posterler seçebileceğini, hatta yeni oyuncaklara sahip olabileceğini anlatın. Bu sayede çocuklar taşınma konusunda sizden çok daha fazla heyecanlanabilirler.

Veda fırsatı tanıyın

Çocuklarınıza yaşadığınız çevredeki arkadaşlarıyla vedalaşma fırsatını mutlaka verin. Yaşadığınız yerlere dair fotoğraflar çekmek, hatıra defteri oluşturmak gelecek için güzel bir yatırım olacaktır. Tüm arkadaşlarının adres ve telefon bilgilerini almasını sağlamak da hem size hem de geleceğine güvenmesini sağlayacaktır. Ayrıca taşınma öncesi yeni mahallenizdeki parklara ve ortak alanlara ziyaretler gerçekleştirebilir, çevreye alışmasını, yeni arkadaşlar edinmesini sağlayabilirsiniz. Zamanla yeni mahallesine alışan ve arkadaşlarıyla vedalaşan çocuklarla taşınma süreciniz çok daha kolay geçecektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çocuklu Ailelerin Taşınma Süreci Nasıl Olmalı
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat