Blog

Mortgage Blog

Dekorasyon trendleri

Dekorasyon trendleri

Ev dekorasyonu da tıpkı giyimde olduğu gibi her yıl trendleri değişen oldukça hareketli bir sektör. Harika fikirler edinebileceğiniz ve evlerinizde uygulayabileceğiniz önümüzdeki dönemin dekorasyon trendlerine gelin birlikte göz atalım.

Kontrastlar

Renklerin yanı sıra eski ve yeni kavramlarını birleştirerek de oluşturabileceğiniz kontrastlar yeni dönemin en gözde trendleri arasında yer alıyor. Zıtlıkları kullanarak oluşturabileceğiniz dekorasyon fikirleriyle evinize modern bir hava katabilir, eski mobilya ve aksesuarlarınızı tekrar ev dekorasyonunuzun önemli birer parçası haline getirebilirsiniz.

Floral desenler

Çiçek motifleri de önümüzdeki dönemin en gözde dekorasyon trendlerinden biri olması bekleniyor. Giyim sektöründe izlerine rastladığımız bu trendin dekorasyonda da karşılık bulmasının gecikmediğini söyleyebiliriz. Yastıklar, perdeler, halılar ve daha birçok yerde çiçekli motifler kullanabilir ya da odanızın sadeliğini canlandıracak çiçek desenli nevresimler seçebilirsiniz.

Duvar kâğıtları

Günümüzde nostaljik hatta demode kabul edilen duvar kâğıtlarının altın çağı geliyor! Odalarınızın içinde ayırmak istediğiniz bölümleri farklı dekorasyon ayrıntılarıyla birleştirip bu bölümleri farklı duvar kâğıtları kullanarak destekleyebilirsiniz. Kontrast trendiyle paralel olarak harika fikirler yaratabileceğiniz duvar kâğıtlarından faydalanmaktan çekinmeyin.

İkonlar

Popüler ikonlar dekorasyonda da kendine yer bulmayı başardı. Duvarlarda, t-shirt'lerde, sosyal medyada görmeye alışık olduğumuz birçok ikon, yaratıcı tasarımcıların ellerinde dekorasyona uyarlandı ve bu aksesuarlar önümüzdeki dönemin en gözde dekorasyon trendi olmaya şimdiden aday!

Modanın, tıpkı giyimde olduğu gibi dekorasyonda "önce kendine yakışan” olduğunu hatırlatalım. Trendler ve tavsiyeler bir yana, eviniz için en uygun dekorasyon çözümlerinin zevkinize ve evinize en yakışan aksesuar ve uygulamalardan geçtiğini unutmayın.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Dekorasyon trendleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat