Blog

Mortgage Blog

Dekorasyonla İlgili Fikir Alabileceğiniz Mobil Uygulamalar

Teknoloji ve mobil dünyayı ev dekorasyonu yaparken kullanmak için geç bile kaldık! Mobil uygulamalar, evinizde yapacağınız değişikliklerde size en iyi fikirleri verebilecek kadar donanımlılar. Hem beğendikleriniz konusunda sizi destekleyecek ve fikir verecek hem de yepyeni fikirlere kavuşmanızı sağlayacak dekorasyon mobil uygulamalarının içinden en faydalı olanları seçtik. Mobil uygulamaların yardımı sayesinde ve kullanıcıların yapmış oldukları yorumlarla, evinizde hatalı bir dekorasyon yapma ihtimaliniz tamamen ortadan kalkacak. Aklınıza geleni görüntüleyebilen ve ölçümlerde, renklerde size yardımcı olan bu uygulamaları çok seveceksiniz.

Like That Decor

Bu mobil uygulama çok zeki. Beğendiğiniz bir mobilya veya aksesuarın fotoğrafını çekip, uygulamaya gönderiyorsunuz ve o da size anında benzerlerini ve alabileceğiniz en uygun modelleri çıkarıyor. Üstelik uygulama üzerinden sipariş verme şansınız da var.

Color Capture

Like That Decor'un boya versiyonu. 3.300 farklı boya tonundan sizin için en uygununu karşınıza çıkarıyor. Tek yapmanız gereken beğendiğiniz rengin fotoğrafını çekmek. Gerisini Color Capture'a bırakabilirsiniz.

Mark On Call

Evinizle ilgili hayal ettiğiniz tüm değişiklikleri Mark On Call üzerinden tecrübe edebilirsiniz. Yer döşemesinden, kumaş rengine kadar birçok konuda size harika dekorasyon fikirleri sunuyor. Evinizle ilgili planlarınızda bir tasarımcıya ihtiyaç duymayacaksınız.

Photo Measure Lite

Odanın fotoğrafını çekip, daha sonra ölçüleri ekleyebileceğiniz bir uygulama olan Photo Measure Lite, eviniz için alışverişleriniz sırasında hem detayları görmenizi sağlıyor hem de ölçüleri unutmamanıza yarıyor.

Snapshop

Bu uygulama sayesinde almak istediğiniz bir mobilyanın, evinizde nasıl duracağını görebilirsiniz. Telefonunuzu, mobilyayı yerleştirmek istediğiniz alana yönelttiğinizde, otomatik olarak mobilyayı yerleştiriyor. Daha sonra fotoğrafını çekip, telefonunuzda saklayabilirsiniz.

Moodboard

Evinizin fotoğraflarını çekip, üzerinde dilediğiniz gibi oynamanızı sağlayan bir uygulama olan Moodboard, saatlerce başından kalkamayacağınız kadar da eğlenceli. Moodboard sayesinde kötü bir dekorasyona sahip olmanız imkansız.

iHandy

Artık duvarda yamuk duran veya yamuk olmasından şüphelendiğiniz tüm aksesuarlarınıza veda edebilirsiniz. iHandy sayesinde duvarınızda hiçbir yamukluk kalmayacak. Bir ölçüm aleti gibi kullanabileceğiniz uygulama, evinizi hizaya sokacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Dekorasyonla İlgili Fikir Alabileceğiniz Mobil Uygulamalar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat