Blog

Mortgage Blog

Doğru Adımlar Atarak Mortgage Avantajlarından Yararlanma Rehberi

Doğru Adımlar Atarak Mortgage Avantajlarından Yararlanma Rehberi

Yeni bir ev sahibi olmak istediğiniz noktada sizi amacınıza ulaştıracak en kestirme ve en garanti yol, mortgage avantajlarından yararlanmaktır. Aklınızdan geçen ilk şey "Mortgage'ı avantaja dönüştüren şey nedir ve bu avantajlardan nasıl yararlanılır?” sorularıysa cevabı doğru yerde arıyorsunuz.

Garanti BBVA Mortgage, konut sahibi olmak isteyenlere en uygun faiz oranlarını ve ödeme seçeneklerini sunduğu için, bu noktada geleceğinize yepyeni bir sayfa açarak başlayacağınız en ideal başvuru merkezi. Fakat mortgage hakkında bilmeniz gereken diğer değerli bilgileri de göz ardı etmeden, size hız hızlandıracak detaylara göz atmakta fayda var.

Mortgage'ın en büyük avantajı nedir?

Mortgage'ın en büyük avantajı düşük faizli ve uzun dönemli bir kredi olmasıdır. "Kira öder gibi, ev sahibi olmak” ifadesinin kaynağı da buradan gelir. Kira ödediğiniz evin aslında kendi eviniz olması ve tadilat, dekorasyon gibi masraflı değişimleri gönül rahatlığıyla yapmanızı sağlaması mortgage'ı kira ödemekten çok daha makul bir seçenek haline getirir. Bir diğer büyük avantaj ise ödemelerin gelirinizle orantılı bir şekilde düzenlenebiliyor oluşudur. Bütçenizi aşan ya da sizi diğer harcamalarınızdan tasarruf yapmak zorunda bırakan yüksek ödemelerle başa çıkmak zorunda kalmazsınız.

Kredi notunuzu öğrenin!

Mortgage avantajlarından faydalanmak istiyorsanız başvurudan önce ilk yapacağınız şey kredi notunuzu öğrenmek olmalı. Düzenli bir gelirin yanı sıra mortgage başvurularında göz önünde bulundurulan en önemli kriter, başvuru sahibinin kredi notudur. Kredi notunuz düşükse bunun sebebi, kredi kartı borçlarınızı ya da faturalarınızı düzensiz ödemiş olmanızdır. Kredi notunuz mortgage'a başvurmanıza engel olacak kadar düşükse öncelikle notunuzu yükseltmek için kendinize zaman tanıyın. Borçlarınızı kapatın, otomatik ödeme talimatlarıyla tüm ekstrelerinizin ve faturalarınızın belli bir rutinde ödenmesini sağlayın. Notunuz birden bire yükselmeyecektir fakat düzenli işleyen sistemle birlikte adım adım yükselişe geçecektir.

Tüm avantajlardan yararlanmak için…

Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu tüm avantajlardan yararlanmanın çok basit ama dikkatli atılması gereken adımları bulunuyor. Ev almak için yaptığınız birikim ile evin bedeli arasındaki farkın, yani mortgage kredisinin, aylık gelirinize doğru bir şekilde bölünmesi bu işin en önemli kısmı. Bu noktada size Garanti BBVA Mortgage uzmanları yardımcı olacaktır. Şimdiye kadar yaptığınız birikim ve bundan sonrası için yapacağınız harcamaların doğru bir şekilde değerlendirilmesi için kendinizi uzman ellere bırakabilirsiniz.

Siz de hemen konut kredisi başvurunuzu yapın ve hayallerinizdeki eve kavuşun.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Doğru Adımlar Atarak Mortgage Avantajlarından Yararlanma Rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat