Blog

Mortgage Blog

Doğru projeyi seçme

Doğru projeyi seçme

Mortgage ile ev sahibi olmak isteyenler için konut projeleri son derece uygun seçenekler sunabiliyor. Peki, hangi konut projesini tercih edeceğinize nasıl karar vereceksiniz? Doğru proje seçiminde dikkat edebileceğiniz hususları konu alan yazımızı inceleyerek çok daha isabetli bir tercih yapma şansını yakalayabilirsiniz.

Mortgage, ev alma konusunda sunduğu hemen her bütçeye ve ihtiyaca uygun çözümlerle tercih edebileceğiniz konut çeşitlerini oldukça artırıyor. Özelllikle son yıllarda, değişen çağla birlikte artan beklentiler konut standartlarının yükselmesine ve mortgage kavramının tam anlamıyla hayatımıza girmesini sağlıyor. Artan beklentiler ve buna paralel olarak yükselen standartlarsa, emlak sektöründe ciddi bir rekabeti beraberinde getiriyor. Bu rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biriyse şüphesiz konut projeleri. Peki, sayıları her geçen gün artan çok sayıda konut projesinden hangisini tercih edeceğinize nasıl karar vereceksiniz? Bu konudaki kilit kelime: Güven.

Öncelikle tercihinizi güvenilir bir konut projesinden yana kullandığınızdan emin olmalısınız. Bir projenin ne denli güvenilir olduğunu anlamanın birçok yolu var. Firmanın daha önce yaptığı işleri inceleyebilir, müşterilerinin ne denli memnun kaldıklarını ya da ne gibi şikâyetleri olduğunu öğrenebilir, projelerin vaat edilen teslim tarihinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakabilirsiniz. Ayrıca konut satın almayı düşündüğünüz projenin Garanti BBVA Mortgage ile anlaşmasının olup olmadığını öğrenerek de güvenli bir proje tercih ettiğinizden emin olabilirsiniz. Bunun için Garanti BBVA Mortgage'ın anlaşmalı olduğu konut projelerine göz atmanızı öneririz.

Güven konusunda kafanızdaki soru işaretlerini giderdiğinizde ise geriye imkânlarınız, ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz kalıyor. Konut projeleri alanındaki rekabet, geçmişe oranla çok daha uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle çok daha yüksek standartlarda bir ev sahibi olabilme olanağını da beraberinde getiriyor.

Garanti BBVA Mortgage'ın anlaşmalı olduğu konut projelerinden imkân ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanını tercih etmeden önce, son olarak satın alacağınız evin zaman içinde öngörülen prim artışını da incelemenizi tavsiye ederiz. Tercihinizi 10 yıllık bir periyotta öngörülen prim artışının en yüksek olduğu projeden yana kullanmanız, sadece aileniz ve sevdiklerinizle uzun yıllar geçirebileceğiniz bir ev değil, aynı zamanda son derece kârlı bir yatırıma da sahip olmanızı sağlayabilir. Bu konuda bir uzman desteği almak işinizi oldukça kolaylaştırabilir.

Garanti BBVA Mortgage, anlaşmalı olduğu konut projeleri için sunduğu mortgage ürünleriyle, konut projelerinden ev satın almayı düşünen müşterilerinin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. konut kredisi kullanımıyla ilgili ihtiyacınız olan her türlü bilgi için her an Garanti BBVA Mortgage'ın uzmanlığından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Doğru projeyi seçme
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat