Blog

Mortgage Blog

Emlak  sektörünü gelecekte neler bekliyor?

Emlak sektörünü gelecekte neler bekliyor?

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin verilerine göre*, nüfus ve gelir artışına bağlı olarak konut talebi de artacak ve 2023 yılına kadar 7.5 milyon konut ihtiyacı doğacak. Ev sahibi olmaya bir adım daha yaklaştıysanız, konut kredisi alarak hayalinizdeki eve kavuştuysanız ya da henüz ev sahibi olma konusunda düşünme aşamasındaysınız yarın neler olacağını merak edebileceğinizi düşündük.

Kentleşme kavramında yeni boyut

2023'de Türkiye nüfusunun 84 milyona ulaşması bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya'da nüfus yarım milyondan fazla artacak. Kentleşme kavramı bu sebeple farklı bir boyut kazanacak ve kentli nüfus 57 milyondan 71 milyona çıkacak.

Gayrimenkul yatırımı kaçıncı sırada?

Konut talebinin artacak olması, bugün yapacağınız yatırımların yarın size neler kazandıracağıyla ilgili önemli bir fikir verebilir. Özellikle yatırım olarak altının birinci, gayrimenkulün ikinci sırada yer alacak olması da dikkate değer bir diğer konu.

Gelecekteki beklentiler

Yeşil alan, güvenlik ve çevresel faktörler 2023'te de kuşkusuz belirleyici olacak. Konum, fiyat, deprem, büyüklük, yenilik ve ulaşıma da bu faktörler arasında yer vermekte fayda var.

Kentsel dönüşümün gücü

Kentsel dönüşüm ve inşaat sektörünün yarınına bakıldığında, Türkiye'nin olmazsa olmazı olarak görüldüğü bir gerçek. Ana ekseni riskli binalardan başlamak suretiyle konut stoku yenileniyor ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik konut kredilerine olan ilgi ve ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Kentsel Dönüşüm kapsamında sunulan faiz desteği avantajından faydalanın ve uzmanlarımıza danışarak özel fırsatları değerlendirin. Kentsel dönüşüm süreci ve bu süreçte Garanti BBVA'nın desteği hakkında bilgi almak için http://www.kentseldonusumcevaplari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

*İçerikte yer alan veriler gyoder.org.tr'den alınmıştır.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Emlak  sektörünü gelecekte neler bekliyor?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat