Blog

Mortgage Blog

Emlakçılara ödeme yapmadan önce dikkat!

Emlakçılara ödeme yapmadan önce dikkat!

Yeni bir ev satın almaya karar verdiğinizde uzun ve tatlı bir telaş sizi bekliyor olacak. Bu sürecin belki de en yorucu aşaması ev seçimi. Beğendiğiniz evi bir emlak ofisinden almak üzereyseniz dikkat! Kayıt dışı çalışan bir emlakçıdan hizmet alıyor olabilirsiniz. Son zamanlarda özellikle kaparo mağduriyetinin çok sık yaşandığını hatırlatmakta fayda var.

Yazılı belge

Bir emlak ofisinden hizmet almaya karar verdiğinizde vergi levhasının yanı sıra Ticaret Odası ya da Emlakçılar Odası'na kayıtlı olduğunu gösteren belgelerinin olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Kendini emlak danışmanı olarak tanıtan kişiler işlemler için sizden para ve kimlik fotokopisi talep edecektir. Öncelikle ödeme yapacağınız kişinin güvenilirliğinden emin olun. Kaparonuzu teslim ettikten sonra emlakçıdan mutlaka ödeme nedeninizi ve miktarını belirten imzalı bir belge talep edin. Bu sayede kendinizi yasal olarak güvence altına alabilirsiniz. Kimlik fotokopiniz güvenli olmayan ellerde kötü amaçlarla kullanılabilir. İlerleyen süreçte kötü sürprizlerle karşılaşmamanız için bu konuya dikkat edin.

Emlakçınız ne kadar profesyonel?

Emlak alım satım hizmeti verdiğini beyan eden her firmaya güvenmeyin. Bir emlakçının tapu, belediye, hukuk bilgilerinin yanı sıra vergi mevzuatı hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Riskleri en aza indirmek için güvenilirliğinden emin olabileceğiniz, profesyonel hizmet sunan emlak ofislerini tercih edebilirsiniz.

Kontrol mekanizması

Emlak hizmeti veren firmalar Emlakçılar Odası tarafından kontrole tabi tutuluyor. Hizmet aldığınız emlak ofisiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız ya da herhangi bir konuda bilgi almak isterseniz Emlakçılar Odası'na ulaşabilirsiniz.

Aradığınızı evi bulduysanız ve emlakçıyla anlaştıysanız yazılı bir sözleşme de yapın. Sözleşmenin detaylarını dikkatlice gözden geçirin. Ek bir ödeme yapıp yapmayacağınızı inceleyin. Sözleşmenin biri sizde kalmak üzere iki nüsha hazırlanmasını sağlayın.

Yeni eviniz için ihtiyaç duyduğunuz konut kredisini en uygun koşullarda almak isterseniz Garanti Mortagage'ın avantajlı ürün seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Heyecanınızı bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Emlakçılara ödeme yapmadan önce dikkat!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat