Blog

Mortgage Blog

En Çok Yapılan Dekorasyon Hataları

Herkes bir evi yeni baştan dekore etme fikrine bayılır. Dekorasyon dergilerini karıştırmak, gördüklerinden, beğendiklerinden farklı fikirler ortaya çıkarmak, işin her kısmıyla ilgilenmek ve ortaya hayallerindeki evi çıkarmak her insanın hayatının bir döneminde yapmak istediği şeyler arasında yer alır. Fakat insanlar bazen bu heyecana kapılıp, en klişe ve en sık yapılan dekorasyon hatalarını yaparlar. Aşağıda en sık yapılan dekorasyon hatalarını tek tek anlattık. Mortgage ile sahip olduğunuz yeni evinize taşınırken bu tarz hatalar yapmamanız için sizi uyarıyoruz!  

Güzel görünen, rahatsız koltuklar

Bir şey sadece güzel görünüyor diye evinize alıp koymanız büyük bir ihtimalle hemen arkasından büyük bir pişmanlık getirecektir. Evinizde güzel görüntünün önemi olduğu kadar, rahatlığın da önemi var. Bu yüzden mobilya tercihleri yaparken önceliğiniz rahatlığınız olsun. Böylece sonucunda rahatsız mobilyalara sahip olmanıza neden olacak kararlardan kurtulabilirsiniz.  

Aşırı şık ve trend aksesuar

Bazen vitrinde gördüğünüz bir aksesuar veya dekorasyon malzemesi sizi büyüleyebilir ve hiç düşünmeden satın alabilirsiniz. İşte bu dekorasyon konusunda en sık yapılan hataların başında geliyor. Çünkü düşündüğünüz zaman evinizle uyumlu olmayacağını ve gereksiz görünebilme ihtimalini değerlendirir, belki de satın almazsınız. Bir şey sizi büyülediği an düşünmeden satın almak büyük bir hata yapmanıza neden olabilir.

Fazla ekonomik tercihler

Dekorasyon sırasında ucuz mobilya ve aksesuarları tercih etmeniz, sonrası için daha fazla masraf yapmanıza neden olabilir. Maliyeti düşük mobilyalar erkenden kırılabilir, renkleri solabilir veya başlarına hiç beklenmedik şeyler gelebilir. Bu durumda da yenilerini almak için tekrar masraf yapmak zorunda kalırsınız. Dekorasyon yaparken bu satın almalar konusunda biraz daha eli açık davranmanızda fayda var.

Kendin Yap faciaları

Dekorasyonda Kendin Yap (DIY) furyasına kapılmak birçok açıdan olumlu etkilere sahip. Ama gidip yapması en zor seçeneklerden birini tercih ederseniz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. "Ama daha güzel görünüyordu!" diye isyan etmenizin de bir faydası yok. Yapamayacağınız bir şey için kolları sıvamayın.

Mecburen bir şeyler almayın

Salonunuzda sadece kitap okumak istiyorsanız dev ekran bir televizyona veya maksimum 6 kişi ağırlayacakken 12 kişilik bir masaya ihtiyacınız yok. Bazı şeyleri mecburiyet olarak görerek almayın. İhtiyacınız olduğu için aldığınız şeylerle eviniz çok daha güzel görünecek ve içinde daha mutlu olacaksınız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

En Çok Yapılan Dekorasyon Hataları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat