Blog

Mortgage Blog

En Hızlı Şekilde Nasıl Ev Sahibi Olunur?

En Hızlı Şekilde Nasıl Ev Sahibi Olunur?

Ev sahibi olma hayaliyle yola koyulduğunuz zaman, her şeyin ışık hızında tamamlanmasını istersiniz. Yeni evinizde, ayaklarınızı uzatıp, rahatça kafa dinlemeyi elbette hak ediyorsunuz fakat biraz sabırla yaklaşırsanız ve doğru adımları atarsanız, bu süreci olabildiğince sancısız geçirebilirsiniz. İşte en hızlı şekilde yepyeni bir ev sahibi olmanın yolları;

1- Mortgage başvurunuza dersinizi çalışıp gelin

Yeni bir ev almak için öncelikle bir konut kredisi başvurusu yapmalısınız. Aklınızdaki birçok soruyu online veya telefonla Garanti BBVA Mortgage ekibinden öğrenebilirsiniz.  Aylık ve yıllık gelirlerinizle, giderlerinizi hesaplamanız, yapacağınız tercihler açısından size yardımcı olacaktır.
Ödeme şekli seçerken de, mortgage uzmanınıza soracağınız soruları önceden belirlemeniz, sonuca daha hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. Kafanız rahat bir şekilde, sürece giriş yapabilirsiniz.

2- Bitmiş bir ev tercihi yapın

Eğer bir projeden ev tercihi yapıyorsanız, bitmiş bir projeden tercih yapmalısınız. Evin inşaat sürecini beklemek, sizin için çileye dönüşebilir ki bu süreler genellikle söz verilen süreden her zaman daha uzundur. Tadilatını, inşaatını bekleyeceğiniz ev, size başka masraflar da çıkaracaktır ve yeni evinizde yaşamaya başlamanızı geciktirecektir.

3- Liste yapın

Bir checklist tüm süreci hızlandıracak, hiçbir detayı atlamamanızı sağlayacaktır. Böylece planladığınız zamanda kendinizi yeni evinizde yaşarken bulabilirsiniz. Hayatınızın en önemli kararını alırken, dikkatli olmanız, zamanın hem hızlı geçmesini sağlayacak hem de süreci hızlandıracaktır. Unutmayın, düzen her şey demektir.

4- Beklentilerinizi düşük tutun

Ulaşım konusunda, evin tüm üyelerine uygun bir tercih yaptıysanız, diğer detaylar konusunda fazla beklentilere sahip olmamanız gerekiyor. Elbette kendinize ait bir eviniz olacak ve detayları mutlaka isteklerinizle uyuşmalı ama zor ve az bulunan beklentiler, ev bulma sürecini de mortgage sürecini de uzatacaktır. Örneğin emlak uzmanlarına göre küçük bir ev tercihi yapmak, ilerleyen zamanlarda daha büyük bir ev alabilmeniz için yeterli ortamı oluşturacaktır. Aile üyelerinin rahatlıkla yaşayacağı boyuttaki bir ev bulursanız kaçırmayın.

5- En iyi zamanı beklemeyin

Yeni bir ev almak için en iyi zamanı beklemek gibi bir hataya düşmeyin çünkü öyle bir şey yok. Yeni ev sahibi olmak için en iyi zaman, ihtiyaçlarınızı karşılayan evi bulduğunuz zamandır. Ödeme konusunda da sıkıntı yaşamayacağınıza eminseniz ve birikiminiz de yerindeyse, ev almak için en doğru anı buldunuz demektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

En Hızlı Şekilde Nasıl Ev Sahibi Olunur?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat