Blog

Mortgage Blog

En kârlı yatırım  bölgeleri

En kârlı yatırım bölgeleri

Nereden ev almalısınız? Bu, yeni bir ev satın almak istediğinizde üzerinde düşünmeniz gereken en önemli sorulardan biri. Bu sorunun cevabını ararken öncelikle satın alacağınız evin kısa sürede değer kazanma şartını aramanız gerekir. Peki, bu öngörülebilir bir şey midir?

Yükselen projeler

Herkes satın aldığı evin kârlı bir yatırıma dönüşmesini ister. Almayı planladığınız evin çevresinde önemli projelerin inşaatları sürüyorsa ya da bunlarla ilgili adımlar atılıyorsa bu bölgelerin yakın bir süre içinde değerleneceğini kolayca anlayabilirsiniz. İstanbul'da üçüncü havalimanı gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere konut ve hastane projeleri bölgelerin büyümesini ve gelişmesini önemli oranda etkiliyor. Ulaşım temelli projeler bölgelerin değerlerine ve potansiyeline aktif olarak yön veriyor.

Sağlık bölgeleri

Dünya Bankası'nın desteğiyle İstanbul'a iki büyük şehir hastanesi yapılması planlanıyor. Biri Anadolu diğeri de Avrupa yakasında inşa edilecek projeler için adresler aşağı yukarı belli. İkitelli-Başakşehir ve Alemdağ-Sancaktepe'de gerçekleştirilecek sağlık yatırımlarının etkisiyle bu bölgelerin kısa sürede değerini katlaması bekleniyor. Bu bölgelerdeki nitelikli konut projelerinin hızla artması ve bölgelerin metro ağına dâhil edilecek olması yakın gelecekte görülecek olumlu değişimlerin habercisi.

Değerini katlayan bölgeler

150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacağı belirtilen üçüncü havalimanı, İstanbul'un kuzeyini oldukça hareketlendirecek gibi görünüyor. Arnavutköy-Göktürk-Çatalca yollarının birleştiği noktada inşasına başlanan projenin ilk etabının 2017'de tamamlanması planlanıyor. Havalimanı inşaatının yanı sıra üçüncü köprü ve Marmara Otoyolu'na yakın güzergâhta olması da bölgeye yine bir ivme kazandıracak gibi görünüyor. Bu yatırımların tamamlanmasının ardından Avrupa yakasında Göktürk, Zekeriyaköy, Çatalca ve Uskumruköy; Anadolu yakasında ise Riva, Polonezköy, Alemdağ, Sancaktepe ve Kurtköy bölgelerinde değer artışı olacağı tahmin ediliyor. Kemerburgaz'ın, kuzeyde kurulacak yeni yerleşim bölgesinin merkezi olduğu açıklandıktan sonra bölgeye yönelik projeler hızla hayata geçmeye başladı.

Hayalinizdeki eve kavuşmak için yapmanız gereken tek şey size huzur verecek ve değer katacak bir ev seçmek. Sonrasında Garanti BBVA Mortgage'ın sizin için özel olarak hazırladığı konut kredisi seçeneklerini değerlendirebilir, yepyeni bir hayata hızla merhaba diyebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

En kârlı yatırım  bölgeleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat