Blog

Mortgage Blog

En Önemli Taşınma İpuçları

Yeni bir eve taşınarak, büyük bir değişime adım atıyorsunuz. Hayalini kurduğunuz evi bulduktan ve konut kredisi başvurunuzu da tamamladıktan sonra, sıra taşınma hazırlığında. Size bir sır verelim, işin en eğlenceli kısmı da burası. Bazen stres yaşayabilirsiniz veya kafanız karışabilir ama endişelenmenize hiç gerek yok. Hayallerinize odaklanıp, aşağıdaki taşınma ipuçlarına kulak verdiğiniz zaman her şeyin oldukça kolay bir şekilde çözüleceğini görebilirsiniz. İşte taşınırken uygulayabileceğiniz ve olumlu sonuçlarla karşılaşacağınız birkaç ipucu;

Paketlemeyi doğru planlayın

Taşınma telaşı başlamadan paketleme planınızı yapmanız lazım. Bu plan sayesinde ihtiyacınız olan koli miktarını erkenden belirlemiş olursunuz. Bu da son dakikada kolisiz kalmanızı engeller. Ayrıca hangi eşyayı nereye koyacağınızı da önceden belirlediğiniz için, taşınma sırasında vakit kaybetmeden, hiçbir eşyayı unutmadan doğru paketleme yapabilirsiniz.

Kıyafetlerinizi kutulamayın

Eğer profesyonel bir nakliye firmasıyla anlaştıysanız, taşınma gününden bir hafta önce, taşınma için özel kıyafet askılıkları olup olmadığını sorun. Eğer varsa çok rahat edeceksiniz demektir çünkü tek yapmanız gereken kıyafetlerinizi askıdan alıp, taşıma askılığına asmak. Kirlenmelerini engelleyen özel örtü sayesinde de kıyafetleriniz hem kutuya girip buruşmayacak hem de kirlenmeyecek.

Kapı kilidini erkenden değiştirin

Evinizin tadilat işleri bittikten sonra ilk yapmanız gereken kilidi ve anahtarları değiştirmek. Taşınana kadar beklerseniz, evinizde kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Vedalaşmayı kolaylaştırın

Özellikle çocuklu aileler için eski evlerinden ayrılmak biraz daha zor bir süreç haline gelebiliyor. Çocukların evden ayrılışını kolaylaştırmak için çeşitli aktivitelere başvurabilirsiniz. Örneğin bir video çekip, evin en sevdiklerini yerini anlatmalarını ve evle ilgili anılarını yanınızda saklayabilirsiniz. İstedikleri zaman bu hatıraya geri dönebilir ve eski evlerini diledikleri gibi anabilirler. Bu aktivite sonrası çocuklarınızın evle vedalaşması daha kolay olacaktır.

İlk birkaç gün için ayrı bir çanta hazırlayın

Yeni evinize taşındığınız zaman yerleşmek zaman alabilir. Özellikle ilk gün biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden günlük kullanacağınız eşyaları ayrı bir çantada bir araya getirin. Örneğin, çorap, pijama, tuvalet kağıdı, havlu gibi ihtiyaçlarınızın bir arada olması evdeki ilk günlerinizi rahat geçirmenizi ve dinlendikten sonra planlı bir şekilde yerleşmenizi sağlar.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

En Önemli Taşınma İpuçları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat