Blog

Mortgage Blog

Eski Mutfağınızı Daha Modern Bir Görüntüye Kavuşturma Yolları

Mutfağınızda artık yemek yapmak ve yemek yemek eskisi gibi içinizden gelmiyorsa, mutfakta geçirdiğiniz vakit hemen kendinizi salona atmakla sonlanıyorsa bazı değişiklikler yapma vakti gelmiş demektir. Daha modern ve renkli bir görüntüye kavuşturduğunuz anda eski heyecanınız geri gelecek söz veriyoruz. Sizin için en az maliyetle, mutfağınızı yepyeni bir görüntüye kavuşturma yollarını araştırdık ve yazdık.

Önce toparlanma

Bir eldiven ve çöp poşeti, mutfağınızı yenilemek için ihtiyacınız olan ilk araçlar. Kullanmadığınız ne varsa çöpe atarak önce mutfağınızı daha ferah bir hale getirin. Boşuna yer kaplayan ama atmaya kıyamadığınız ve hiç işinize yaramayan birçok şeyden kurtulunca büyük bir ferahlık hissedeceksiniz. Ayrıca bu hareketiniz, mutfakta değişiklik yapmak için size alan da oluşturacak.

Dolaplar

Mutfak dolaplarınızı eski görünümden kurtulmak için yapabileceğiniz birçok az masraflı değişiklik buluyor. Gereksiz eşya yükünden kurtulan dolaplarınızı eğer boyayabiliyorsanız, farklı ve canlı bir renk ile üzerlerinden geçebilirsiniz. Ayrıca dolapların içini renkli duvar kağıtlarıyla kaplamak da çok daha güzel görünmelerini sağlayacaktır.

Raflar ve kavanozlar

Mutfağınızı eski düzeninden kurtardıktan sonra çok daha az eşyayla, daha verimli kullanmanın çaresini de düşünmeye başlarsınız. Birkaç tane küçük raf alıp duvara monte edebilirsiniz. Gelecekte daha düzenli olmanızı sağlayacak kavanozlardan yardım alın ve kavanozları raflara yerleştirin. Bu modern ve şirin görüntü mutfakta daha çok vakit geçirmenizi sağlayacak.

Renkli ve ince bir halı

İnce ve renkli bir halı, mutfağınızın tek düze görüntüsünü anında ortadan kaldıracaktır. Eğer koyu renklerin hakim olduğu bir mutfağınız varsa kırmızı veya açık yeşil halı tercih edebilirsiniz. Böylece renk ve modern mutfağınıza jet hızında bir giriş yapar.

Mutfağınızın kapılarını sanata açın

Küçük çerçevede resimler, bitkiler ve özel aksesuarlarla mutfağınıza girecek sanat, çok daha modern ve renkli bir görüntüyü de beraberinde getirecektir. Hayat tarzınıza ve zevklerinize göre sanat araştırmalarına başlamakta geç kalmayın.

Masa lambası

Mutfakta masa lambasının ne işi var diye sorabilirsiniz ama kattığı modern hava ve tepe aydınlatması yerine masa lambası kullanmak mutfakta oldukça şık bir görüntü sağlıyor. Akşam kahvelerinizi mutfağınızda içmek isteyeceksiniz. Hatta mutfakta geçirdiğiniz zaman çok daha fazlalaşabilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Eski Mutfağınızı Daha Modern Bir Görüntüye Kavuşturma Yolları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat