Blog

Mortgage Blog

Eşyalı bir ev satın almadan önce

Eşyalı bir ev satın almadan önce

İlk evinizi satın almak üzereyseniz sizi tatlı bir telaşın beklediğini söyleyelim. Yoğun bir temizlik, tesisat işleri ve bitmek bilmeyen eşya ihtiyacı...

Tüm bunlarla baş etmek zor geliyorsa eşyalı bir ev satın alma alternatifini değerlendirebilirsiniz. Bu konuda bilmeniz gerekenleri ve dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğümüz noktaları bir araya getirdik. Artıları ve eksileri bir araya getirin, kararınızı kolayca verin.

Tasarruf edin

Eviniz için hem kaliteli hem de uygun fiyatlı eşyalar arıyorsanız biraz zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Yoğun çalışmanızı gerektiren bir işiniz varsa mağaza mağaza dolaşmak için yeterli zamanınız olmayabilir ya da ihtiyacınız olan enerjiyi kendinizde bulamayabilirsiniz. Satın alacağınız evin eşyalı olması sizi büyük bir yükten kurtarıp, önemli oranda zaman kazandıracaktır. Bununla birlikte eşyalı evler genellikle eşyasız evlerin değerine yakın fiyatlarda satışa sunulur. Bu fırsatı değerlendirebilir, sıkı bir pazarlıkla eşyalar için ciddi miktarda harcama yapmaktan kurtulabilirsiniz.

Hangi eşyalar sizin?

Eşyalı bir ev satın almaya karar verdiyseniz satıştan sonra hangi eşyaların size bırakılacağından emin olun. Önerimiz, detaylı bir eşya listesi yapmanız ve bu listeyi satış sözleşmesine ekletmeniz. Böylece yanlış anlaşılmaların ve kötü sürprizlerin önüne geçebilirsiniz.

Mutlaka kontrol edin

Bazı eşyalarınızın çalışmıyor durumda olması eşyalı ev aldığınızda karşılaşma ihtimaliniz olan kötü sürprizlerden biri. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için tesisat dâhil olmak üzere tüm eşyaların özellikle de elektroniklerin çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Eşyaların garanti belgelerini mutlaka temin edin.

Garanti BBVA Mortgage ile yeni bir ev hayal değil! 240 aya varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşamak için konut kredisi başvurunuzu hemen yapın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Eşyalı bir ev satın almadan önce
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat