Blog

Mortgage Blog

Eşyalı Ev Almanın Avantajları ve Dezavantajları

Eşyalı Ev Almanın Avantajları ve Dezavantajları

Bazı özel durumlarda evler içindeki eşyalarla birlikte satışa çıkabiliyor. Şehir ya da ülke değişikliği bunun en önemli sebeplerinden biri. Eğer sıfırdan ev kuracaksanız ve eşyalar için ayıracak bütçeniz sınırlıysa eşyalı ev seçenekleri sizin için ideal bir seçenek olabilir. Eşyalı ev satın almanın hangi durumlarda avantaj hangi durumlarda dezavantaj olduğuna birlikte bakalım.

Masraftan kaçınmak

Yeni bir eve geçiş, taşınma masrafları, mortgage taksitleri, bir de yeni evin eşyaları ve düzenlemeleri derken her ne kadar planlasanız ve hazırlıklı olsanız da karşınızda büyük bir masraf sizi bekliyor. Bu masraftan kaçınmak için eşyaları kendiniz kullanmayı deneyebilirsiniz. Elbette herkesin kendine göre bir tarzı ve zevki var ama kim demiş evdeki eşyaları da kendinize uyarlayamayacaksınız diye? Bir boya, biraz kumaş ve belki birkaç ustadan yardımla hem eşyaları yenileyebilir hem de kendi tarzınıza uygun hale getirebilirsiniz.

Kendi eşyalarınız daha kıymetlidir

Evde ne kadar rahat yaşarsanız, o kadar huzurlu ve mutlu olursunuz. Ev sahibinin eşyaları konusunda da, kendi eşyalarınıza oranla daha rahat davranacaksınız. Bu da daha rahat hareket etmenizi, daha huzurlu olmanızı sağlayacaktır. Kendiniz seçip aldığınız bir kanepeyle, evle birlikte size gelen kanepe arasında dağlar kadar fark olacak. Bunu mutluluk kaynağı olarak görmeyebilirsiniz ama ne kadar rahat ederseniz, o kadar neşeniz artacaktır.

Her zaman istememe tercihiniz var

Eşyalı bir ev alıp, taşınma masraflarını en aza düşürüp yaşamaya başladıktan sonra, eğer canınızı sıkan detaylarla karşılaşır, eşyalara bir türlü alışamazsanız yapmanız gereken tek şey, evdeki eşyalarınızı atıp, yerine yenilerini almak olacaktır. Yani eşyalı aldığınız evdeki her şeyi dilediğiniz zaman atma veya birilerine verme şansına sahipsiniz. Bu yüzden kendinizi herhangi bir konuda stres veya baskı altında hissetmenize gerek yok.

Dekorasyon trendleri

Eşyalı ev almanın dezavantajlarından biri de dekorasyon trendlerini takip edemeyecek ve son moda eşyalarla evinizi donatamayacak olmanız. Fakat bu da büyük bir sorun değil çünkü dilediğiniz zaman trendi yakalayabilirsiniz. Hatta trendleri bekleyip, size en uygun olan trendi seçerek evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Eşyalı Ev Almanın Avantajları ve Dezavantajları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat