Blog

Mortgage Blog

Ev Almak İçin Semt Seçerken Aklınızdan Çıkmaması Gereken Gerçekler

Ev Almak İçin Semt Seçerken Aklınızdan Çıkmaması Gereken Gerçekler

Hayatınızın en önemli kararlarından biri olan ev satın alma aşamasında yaşamak için en iyi evi seçmek kadar, yaşamak için en iyi semti seçmek de büyük önem taşıyor.

Yaşayacağınız yerin tüm ihtiyaçlarınızı yanıtladığını sorgulamakta haklısınız ama gözden kaçırdığınız başka konular da olabilir. Tasarruf etmek isterken daha fazla masraf yapabilir veya iyi bir ev için sosyal hayatınıza son verebilirsiniz. Bu gibi durumlara hazırlıklı olmak için semt seçerken mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken detayları düşünün. Mortgage hesaplamanızı yaptıktan sonra sizi mutlu edecek evi bulduğunuzda bu evin gerçekten sizi mutlu edecek semtte olup olmadığından da emin olun.

Mesafe

Ev alacağınız semtin, iş hayatınıza, sosyal hayatınıza ve gitmeyi sevdiğiniz yerlere uzaklığı, yaşadıkça önemi artan kriterler. Yeni bir ev almak elbette harika bir duygu fakat ev almak için tüm hayatınızın düzenini bozmak sizi geri dönüşü olmaz bir yola sokabilir ve yaşamak istemediğiniz hislerle baş başa bırakabilir. Bu yüzden mesafe konusunu dikkate almakta fayda var. Tasarruf etmek için uzak bir semtten yana tercih yapmak, sandığınız gibi tasarruflu bir tercih olmayabilir. Yol ve yakıt masrafınızı hesaplara dahil etmeyi unutmayın. Çocuklarınızın geleceği açısından semtin eğitim hayatını araştırmanız, doğru bir tercih yapmanızda en önemli rolü oynayacaktır.

Ne aradığınızı unutmayın

Yeni hayatınıza başlayacağınız yerde nelere ihtiyaç duyacağınızı aklınızda bulundurun. Tüm ihtiyaçlarınızı bir liste yapmak, hepsini daha iyi görmenizi ve karar aşamasında unutmamanızı sağlayacaktır. Kimi insanlar için parklar ve yeşil alanlar önem taşırken kimileri için de restoranlar ve mağazalar önem taşıyor. Bu gibi durumlar da tercih etme ihtimaliniz bulunan semtlerin yakın çevrelerini de incelemenizde ve mesafeleri hesaplamanızda fayda var. Semt seçerken yapacağınız listeyi üç farklı bölüme bölebilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olana çok daha kolay yaklaşırsınız. Listenizi üç farklı öncelik derecesine bölün. Mutlaka olması gerekenler, olması çok iyi olacaklar ve olmasa da olurlar başlıklarıyla üç farklı kategoride ihtiyaçlarınızı değerlendirin.

Hayat tarzınızı, sevdiklerinizi ve zevklerinizi göz ardı etmeyin

Akıllı binaların hayatınızı kolaylaştırdığını düşünüyorsanız, tarihi bir semtte ev tercihi yapmak yanlış olacaktır. Doğa ile iç içe olmayı seven bir insanın da son teknoloji binalarla dolu semtlerden uzak durması gerekiyor. Ayrıca hayatınızın büyük bölümünü birlikte geçirdiğiniz insanlardan da çok uzaklaşmamanız da doğru semt tercihinde oldukça önemli bir nokta.

Semti tanıyın

Yepyeni bir ev almak için tercih ettiğiniz semti, evi almadan önce tanımanızda fayda var. Etrafta yapacağınız yürüyüş ve çevreyi dolaşarak geçireceğiniz bir gün, semti tanımanız için yeterli olacaktır. Ayrıca komşularla sohbet etmekten de hiçbir zarar gelmez. Onların size verecekleri bilgiler, hayat tarzınızı ne kadar değiştirmeniz gerekeceğini veya semtin size uygun olup olmadığını belirleyebilir.

Siz de hemen konut kredisi başvurunuzu yapın ve hayallerinizdeki eve kavuşun

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Almak İçin Semt Seçerken Aklınızdan Çıkmaması Gereken Gerçekler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat