Blog

Mortgage Blog

Ev Değişikliği Yapmanız Gerektiğini Gösteren İşaretler

Ev değişikliği yapmak kolay bir karar gibi görünmese de bazen öyle belirtiler karşınıza çıkar ki, daha fazla aynı şekilde yaşamanın mantıksız olacağını anlarsınız. Yaş, konum, ekonomik gelir, semt, aile üyeleri, ulaşım gibi yüzlerce faktör bir evi alırken mutlaka göz önünde bulundurduğunuz gerçekler ama yıllar geçiyor ve hayatlarınızda değişiklikler yaşanıyor. Bu durumda göz önünde bulundurduğunuz gerçekler de değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca mortgage yalnızca ilk defa ev alacaklar için olan bir kredi değil. Hayatınızda yaşanan değişiklikler, yeni bir ev için işaret olabilir.

1- Ailede kişi sayısının artması

Gittikçe büyüyen bir aileye dönüştüğünüz zaman evinizde birçok şey sizin için yetersiz kalabilir. Özellikle çocuklarınızın hayat tarzları, ilgi alanları gibi faktörler ev yaşantınızda değişiklikler yapmanıza neden olacak. Eğer sahip olduğunuz ev, yapacağınız değişiklikleri kaldırabilecek bir yapıda değilse, ailece huzura kavuşmak için yeni bir ev almanızın vakti geldi demektir.

2- Çocukların kararları

Elbette çocuklar büyüyecek ve okul seçimi, evlilik veya yalnız yaşamak gibi radikal kararlar alacaklar. Bu durumda evde birçok oda kullanılmayacak ve iki kişi için oldukça fazladan gereksiz alana sahip olacak. Büyük evlerin ferahlığı kadar zorlukları da oldukça fazladır. Temizlik ve düzen zorlayıcı görevlere dönüşebilir. Bu da daha küçük bir eve taşınmak için geçerli bir sebep.

3- Gürültünün artması veya sizin mevcut gürültüden rahatsız olmanız

Merkezi yerlerde oturmak yeni evlilerin en büyük hedefidir. Gürültünün normal düzeyde olduğu merkezi semtlerde ev bulmak ve alabilmek en büyük avantajlardan biri. Ama gittikçe bu gürültüden rahatsız olmaya başlıyorsanız bir değişiklik yapmanın zamanı geldi demektir. Daha rahat edebileceğiniz bir semtten ev seçimi yapmak için geç kalmamanız gerekiyor.

4- Yenileme maliyeti

Evinizi temizledikten sonra sanki hiç temizlik yapmamışsınız gibi bir görüntü veriyorsa o evde büyük değişiklikler yapma vakti geldi demektir. Duvarlar, parkeler, halılar ve tavandaki değişiklikler yeni bir ev maliyetine yakın bir sonuç çıkarıyorsa, tadilatla uğraşmak yerine yeni bir eve geçiş yapmak doğru karar olacaktır. Hem bu bahane dekorasyonda da yenilik yapmanızı sağlayabilir.

5- Ulaşım sorunu

Eğer evinizde vakit geçirdiğinizden daha fazla yollarda ve trafikte vakit geçiriyorsanız burada sorun, aldığınız evde değil yalnızca evin yerinde demektir. Ev en huzurlu olduğunuz yerdir ve eğer ulaşımınız uzun sürüyor, vakit kaybına neden oluyorsa evinizin dekorasyonunun ne kadar güzel olduğunun veya ne kadar rahat bir ev olduğunun bir önemi kalmıyor. Geçireceğiniz huzurlu vakte birçok şeyden daha çok ihtiyacınız var bu yüzden trafikte daha az zaman harcamanızı sağlayacak bir eve geçmek için fazla düşünmeyin.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Değişikliği Yapmanız Gerektiğini Gösteren İşaretler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat