Blog

Mortgage Blog

Ev Dekorasyonunda Kendin Yap (Do It Yourself) Modası

Son zamanlarda iç ve dış dekorasyonlarda kendini gösteren Do It Yourself yani Kendin Yap akımı evlerin çok daha şık ve özel bir görüntüye kavuşmalarını sağlıyor. Hiçbir uzman yardımı ve görüşü olmadan, maliyeti en düşük malzemelerle ortaya çıkan mobilya ve aksesuarlar tamamen kendi tarzınızı ortaya koymak için harika fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda evde yapmanız gereken bakım ve tamirat işlerinde de birçok farklı yöntem sunan Kendin Yap akımı, yeni bir ev alıp, dekorasyon ve bakımı sırasında maliyeti en düşük seviyede tutabilmek için en doğru yollardan biri!

Mobilya

Bazen içinizdeki renkleri serbest bıraktığınız zaman bir tasarımcının asla ulaşamayacağı görüntüler canlanabilir kafanızda. Tam bu noktada bir mağazaya gidip mobilya beğenmek yerine aklınızdan geçen görüntüyü gerçeğe dönüştürmeye çalışın. Basit meyve kasalarıyla, kusursuz görüntü ve renklerde bir raf yapabilirsiniz. Salon dekorasyonunda sahip olduğunuz mobilya takımına ek olarak az maliyetli bir dolap alabilir ve yine maliyeti düşük malzemelerle harika bir vintage dolaba sahip olabilirsiniz.

Duvarlar

Tüm duvarların aynı renk olduğu bir evde oturmak istemiyor olabilirsiniz. Ama yapacağınız değişikliklerin evi bir panayıra dönüştürmemesi ve göz yormaması gerekiyor. Tek bir duvarı tercih edip, Do It Yourself teknikleriyle ev dekorasyonunuzda hem farklılık yaratır hem de göz alıcı yeniliklere imza atabilirsiniz. Sıradan tablolara yüksek maliyetler ödemek yerine ücretsiz alabileceğiniz ahşaplarla yapabileceğiniz birbirinden güzel örnekler bulunuyor. Ahşapları çubuk haline getirip, soluk renklere boyayıp duvarlarınıza asabilirsiniz. Son dönemlerde en çok dikkat çeken Do It Yourself örneği ise bir ahşaba çiviler çakıp, güzel renkte bir iple o çiviler arasında şekiller oluşturmak. Bir sanat haline gelen bu yöntem ip ve çivi sanatı olarak adlandırılıyor.

Bakım ve onarım

Bir işin uzmanı olmadan da tamirini yapabilir veya düzenli bakımını yapabilirsiniz. Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra kendi evinizdeki bir kanepenin, mobilyanın veya duvar ve döşemelerin bakım ve onarımını yapma şansınız bulunuyor. Elbette yapısal bozukluklar veya evin temelindeki sorunlar için uzmanlarla görüşmelisiniz ama ufak tefek düzeltmeleri maliyeti en azda tutarak kendiniz yapabilirsiniz. Lavabonuzdaki basit bir leke için, pahalı bir deterjan almak yerine limon suyu, kabartma tozu ve krem kullanabilirsiniz. En fazla yarım saat içinde lekenin yok olduğunu göreceksiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Dekorasyonunda Kendin Yap (Do It Yourself) Modası
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat