Blog

Mortgage Blog

Ev tadilatında dikkat etmeniz gerekenler

Ev tadilatında dikkat etmeniz gerekenler

Takipçi olun

Evinizde yapacağınız değişiklikleri zaman ve maliyet açısından hesaplayın. Evin hangi bölümü için nasıl bir tadilata ihtiyaç duyduğunuzun listesini çıkarın. Ustalarla görüşerek işlerin tahmini bitirilme sürelerini öğrenin. Evin içinde yaşayacak kişi siz olacağınız için tüm kararları kendiniz verin. İçinize sinmeyen bir değişikliği yapmak zorunda olmadığınızı unutmayın ve bu konuda yönlendirici olmaktan çekinmeyin. Tadilat sırasında ustaların çalışmalarını takip ederek, kötü bir sürprizle karşılaşma ihtimalini de ortadan kaldırabilirsiniz.

Doğru planlama yapın

Doğru planlama ve doğru ustayla bütçenizi korumayı başarabilirsiniz. Boya badana işleri için birkaç yerden fiyat alın ve gerekli olacak tahmini boya miktarını öğrenin. Özellikle çocuğunuz varsa doğabilecek hasarlara karşı ihtiyacınız olandan biraz daha fazla boya satın alabilirsiniz. Seçim yaparken sağlıklı ve kaliteli boya konusunda boya ustalarından fikir alabilirsiniz.

Bütçe ve kalite oranı

Evinizin döşemelerini değiştirmek istiyorsanız öncelikle malzeme seçimine karar verin. Evinizin ısınmasından temizliğine kadar birçok ayrıntıyı etkileyeceği için bu konuda kaliteden ödün vermeyin. Eviniz eskiyse ısı ve su yalıtımı yapılmamış ya da yalıtımın kalitesiz yapılmış olma ihtimali yüksek. Yalıtım malzemesinin de benzer şekilde belirli bir kalite standardının üstünde olduğundan emin olun. Isı yalıtımında kullanılacak malzemenin kalınlığının da yaşadığınız bölgeye göre nasıl olması gerektiğini mutlaka araştırın.

İster yeni aldığınız ev için ister evinizi yenilemek için yapın, tadilat işleri oldukça yorucu bir süreç. Bu süreci kolaylaştırmak adına sizin için birtakım ipuçları hazırladık.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev tadilatında dikkat etmeniz gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat