Blog

Mortgage Blog

Evde Okuma Köşeleri İçin Fikirler

Evde Okuma Köşeleri İçin Fikirler

Her evde bir kütüphane bulunur. Fakat gerçek kitap kurtlarının kitapları kütüphanelerden taşar. Gerçek bir kitap tutkununun yaşadığı evin her odasında kitapları görebilirsiniz. Çünkü okumak en az su içmek, uyumak kadar önemlidir hayatlarında. Eğer gerçek bir kitap tutkunuysanız, kitap okumanız için değerli ve özenle hazırlanmış bir köşeyi hak ediyorsunuz demektir. İşte size evinizde kusursuz bir okuma ortamı yaratacak okuma köşesi fikirleri:

1- Pencere detayını kullanın

Kitabı en güzel şekilde okumak için aydınlatma detayları büyük önem taşıyor. Eğer evinizde alan varsa ve kendinize özel bir okuma köşesi tasarlıyorsanız bu köşenin pencere yakınında hatta kenarında olması için özen gösterin. Yatak odasında, rahat edebileceğiniz tek bir koltukla bunu yapabilirsiniz. Kitap okumayı seven insanların daha fazlasına ihtiyacı zaten olmaz.

2- Rahat minderler

Evinizde kitap okuyabileceğiniz yerler mutlaka vardır. Fakat kendinize özel bir alan yaratmak ve aynı zamanda da evde çok fazla yeri işgal etmemek için, kütüphanenizin yanına birbirinden rahat ve pratik minderlerden birine yer verebilirsiniz. Duvara monte edeceğiniz aydınlatma ile kitaplarınızla iç içe bir okuma köşeniz olur. Eğer dış dünya ile ilişkinizi biraz daha kesmek isterseniz, tavandan mindere uzanan bir tül perde, kusursuz bir atmosfer oluşturacaktır.

3- Pervazlar

Pencerelerinizin modelleri hiç önemli değil. Eğer bir pervaz bulunuyorsa, kendiniz için en konforlu hale getirip, en kusursuz okuma köşesine sahip olabilirsiniz. Örtüler, battaniyeler, minderler yardımıyla, pencere pervazı gerçek bir hayalperest için harika bir okuma köşesine dönüşecektir.

4- Tablo ile bütünleşin

Evinizde bir tablo bulunuyorsa, altını boş bırakmaya özen gösterin. Daha sonra oraya koymak için rahat bir okuma koltuğu alın ve tablonun altını okuma köşesi olarak değerlendirin. Doğru bir aydınlatma ile harika bir görüntü oluşturabilir, sanatla iç içe bir okuma köşesine sahip olabilirsiniz.

5- Kütüphaneden okuma köşesi

Kitaplarınız için cömert davranıp, bir duvarın tamamını kütüphanenize ayırırsanız harika bir okuma köşesi yaratabilirsiniz. Kütüphanenin ortasında kendinize bir oturma alanı oluşturacak şekilde raf ayarlaması yapın. Daha sonra o köşeye bir lamba ve rahat etmenizi sağlayacak minderler, örtüler yerleştirin. Okuma köşesi için en mükemmel yer, kütüphanenin içidir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evde Okuma Köşeleri İçin Fikirler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat