Blog

Mortgage Blog

Evdeki Kış Havasını Dağıtmanın 5 Yolu

Bir türlü gelmek bilmeyen yaz, sonunda kapımıza dayandı. Uzun ve yorucu kışın ardından güneşe kavuşmadan önce, ruhunuza iyi gelecek bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Örneğin bu yoğun kışın evinizde bıraktığı etkiyi ortadan kaldırmak gibi bir başlangıç yaza daha iyi bir giriş yapmanızı sağlayacaktır. Dekorasyonda yapacağınız maliyetsiz veya oldukça düşük maliyetli değişiklikler, hem sizin hem de evinizin yaza tamamen hazır olduğunu kanıtlayacak! İşte evdeki kış havasını dağıtmak için yapabileceğiniz şeyler;

1- Aydınlık

Evinize girebilecek tüm ışığın önünü açın ve her odanın, her ortak alanın aydınlanmasını sağlayın. Işık her zaman evinizin daha dingin ve daha huzurlu bir görüntüye kavuşmasını sağlar. İnce ışıkları boş alanlarda kullanarak daha sıcak bir görüntüye kavuşmalarını sağlayabilirsiniz. Dolu alanlarda ise parlak ampullere yer verin.

2- Halıları kaldırın

Halıları kaldırmak oldukça uzun yıllardır yapılan bir yaza geçiş düzenlemesi ve günümüzde de hala işe yarıyor. Kullandığınız halıları kaldırmak eve yazın geldiğinin en önemli işareti. Özellikle salon dekorasyonunu halısız planlamak büyük bir ferahlık getirecek.

3- Bitkiler

Eğer bir ortama renk vermek istiyorsanız o ortamı canlı çiçek ve bitkilerle süslemelisiniz. Yaz aylarında ışığın da çoğalmasıyla daha canlı görüntü kazanacak olan bitkileri doğru bir şekilde dekorasyona dahil ederseniz, evinizde hala izleri kalan yoğun kışın bir anda dağıldığını ve yerine renklerin, yazın geldiğini görebilirsiniz.

Aksesuar

Eve yaz renklerini getirecek aksesuarlar için dekorasyon dergilerini karıştırmaya başlayın ve hem en sevdiğiniz renkleri hem de yazı temsil eden desenleri işaretleyin. Kırlentler ve çeşitli aksesuarlar, evin üzerinden kış havasını dağıtmak için oldukça kullanışlı. Eve daha çok ışık almak için radikal bir karar verip, son moda vintage kumaşlarda perdeleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.

5- Ahşap

Özellikle mutfaklarda harika görüntüler ortaya çıkaran ahşap, yaz dekorasyonuna en çok uyan tema olarak kabul ediliyor. Evinizde yapısal değişiklikler yaparak yaza daha uygun bir hale getirmek istiyorsanız dekorasyonda ahşaba yer vermek en iyi fikirlerden biri. Ahşaba uyan bir perde değişikliği ile birlikte kışın tüm yorgunluğunu ortadan bir anda kaldırabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evdeki Kış Havasını Dağıtmanın 5 Yolu
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat